SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; spoluvlastnictví

Školení: spoluvlastnictví

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
Září 2024 # Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů. ...
VybranéotázkypodílovéhospoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduČeskérepublikyzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěci

Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
Říjen 2024 # Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky * ...
PodílovéspoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěci

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163 - 2020 Sb.
Prosinec 2024 # Odborný program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - základní úprava - prohlášení - * náležitosti - * změny prohlášení - * vady prohlášení - příspěvky na správu domu a pozemku - přechod dluhů při převodu jednotky - práva a povinnosti ...
Bytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůjednoteknovelezákona2020

Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky * ...
PodílovéspoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěciON-LINE

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků přehledně a prakticky
Listopad 2024 # Program semináře * Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající. Přechodná ustanovení. * Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví), Prohlášení vlastníka, jeho funkce význam a změny prohlášení. Odstranění vad prohlášení * Jednotka a společné části domu a ...
Bytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůpřehledněprakticky

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163 - 2020 Sb. - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře: * Bytové spoluvlastnictví - základní úprava - prohlášení - * náležitosti - * změny prohlášení - * vady prohlášení - příspěvky na správu domu a pozemku - přechod dluhů při převodu jednotky - práva a povinnosti ...
Bytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůjednoteknovelezákona2020ON-LINE

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků přehledně a prakticky - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře * Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající. Přechodná ustanovení. * Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví), Prohlášení vlastníka, jeho funkce význam a změny prohlášení. Odstranění vad prohlášení * Jednotka a společné části domu a ...
BytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůpřehledněpraktickyON-LINE

spoluvlastnictví

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | spoluvlastnictví

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net