SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; správné

Kurzy: správné

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ
Listopad 2021 # Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 databázového ...
KurzoptimalizacedatabázenaučíoptimalizačníprincipypostupymaximálnívýkondatabázovéhosystémuÚčastnícinaučísprávněsledovatmonitorovatvýkondatabázeoperacínásledněoptimalizovatkonfiguracizísk

Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získ
Listopad 2021 # Kurz DB2 UDB - optimalizace databáze vás naučí DB2 optimalizační principy a postupy pro maximální výkon databázového systému. Účastníci si naučí správně sledovat a monitorovat výkon databáze a I - O operací a následně optimalizovat konfiguraci pro získání maximální možné výkonnosti celého DB2 databázového ...
KurzoptimalizacedatabázenaučíoptimalizačníprincipypostupymaximálnívýkondatabázovéhosystémuÚčastnícinaučísprávněsledovatmonitorovatvýkondatabázeoperacínásledněoptimalizovatkonfiguracizísk

JAK SE VHODNĚ PTÁT, - abychom získali správné odpovědi
Listopad 2021 # Rozvoj osobnosti # Pokud chcete v komunikaci získat užitečné a potřebné informace, musíte se umět zeptat. Předpokládat je zbytečné a někdy i nebezpečné. Chcete-li se umět ptát, je tento trénink pro Vás. Můžete být obchodník, vyjednavač, manažer, personalista, člen pracovního týmu. cíl Naučíte se pokládat nepředpojaté, otevřené a zvídavé otázky Naučíte se zneškodnit manipulaci a zobecňování Zkusíte si pomocí otázek dosáhnout svého cíle ...
VHODNĚPTÁTabychomzískalisprávnéodpovědi

JAK SE VHODNĚ PTÁT, - abychom získali správné odpovědi
Listopad 2021 # Rozvoj osobnosti # Pokud chcete v komunikaci získat užitečné a potřebné informace, musíte se umět zeptat. Předpokládat je zbytečné a někdy i nebezpečné. Chcete-li se umět ptát, je tento trénink pro Vás. Můžete být obchodník, vyjednavač, manažer, personalista, člen pracovního týmu. cíl Naučíte se pokládat nepředpojaté, otevřené a zvídavé otázky Naučíte se zneškodnit manipulaci a zobecňování Zkusíte si pomocí otázek dosáhnout svého cíle ...
VHODNĚPTÁTabychomzískalisprávnéodpovědi

Jak zatočit s přeřeky se Soňou Porupkovou - Aneb lekce správné artikulace a rozmlouvání
Listopad 2021 # Přistihli jste se, že ve svém projevu často drmolíte, polykáte koncovky slov a špatně se vám vyslovují některá písmena? Naučte se efektivně rozmlouvat a mluvte tak, aby vám diváci rozuměli. Přestaňte kuňkat. V lekci si procvičíme řadu jazykolamů, které pomohou uvolnit mluvidla. Zaměříme se na problematická slova a naučíme se klást důraz na ...
zatočitpřeřekySoňouPorupkovouAneblekcesprávnéartikulacerozmlouvání

Jak správně sjednat pracovní smlouvu
Říjen 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Seminář směřuje k vysvětlení problematiky založení pracovního poměru sepsání pracovní smlouvy. Důsledně proto budou probrány náležitosti pracovní smlouvy, co je vhodné, aby obsahovala, co omezuje zbytečně pravomoc zaměstnavatele, jak přizpůsobit smlouvu pracovním podmínkám. Nedílnou součástí kurzu bude i upozornění na zvláštnosti týkající se výkonu práce z domu, z jiného místa než pracoviště zaměstnavatele, či rozdíly v dohodami ...
správněsjednatpracovnísmlouvu

Jak mají pedagogové správně komunikovat s problémovými žáky a jejich rodiči
Listopad 2021 # Obsah semináře Nezastupitelný význam rodiny při edukaci dítěte – zásadní ovlivnění kognitivního, emocionálního a sociálního vývoje. Nedělitelná odpovědnost rodičů. Komplikace na straně rodiny při rozvoji dítěte. Potřeba edukace rodičů. Praktické principy spolupráce s rodiči. Zásady komunikace s rodiči – srozumitelnost, vstřícnost, ...
majípedagogovésprávněkomunikovatproblémovýmižákyjejichrodiči

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění - a prokazování slev
Leden 2022 # Mzdové účetnictví # 1. část Seznámení s tiskopisem Prohlášení poplatníka Způsoby podepisování prohlášení poplatníka Vyplňování Prohlášení poplatníka v návaznosti na slevy na dani a daňové zvýhodnění Evidence změn v průběhu roku Dodatečně učiněné prohlášení poplatníka Praktické příklady vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka Vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka v elektronické verzi 2. část ...
PROHLÁŠENÍPOPLATNÍKAaktualitysprávnévyplněníprokazováníslev

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA - aktuality, správné vyplnění - a prokazování slev
Leden 2022 # Mzdové účetnictví # 1. část Seznámení s tiskopisem Prohlášení poplatníka Způsoby podepisování prohlášení poplatníka Vyplňování Prohlášení poplatníka v návaznosti na slevy na dani a daňové zvýhodnění Evidence změn v průběhu roku Dodatečně učiněné prohlášení poplatníka Praktické příklady vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka Vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka v elektronické verzi 2. část ...
PROHLÁŠENÍPOPLATNÍKAaktualitysprávnévyplněníprokazováníslev

Jak překonat nejčastější nedostatky v oblasti hygieny a správné výrobní praxe ve stravovacích provozech
Listopad 2021 # Seminář shrnuje nejčastější problémy, které z pohledu praxe musí umět odpovědní pracovníci stravovacího provozu v oblasti bezpečnosti potravin a hygieny řešit. * • osobní hygiena – požadavky na pracovníky a častá pochybení ze strany pracovníků, • provozní hygiena – smysl správné hygieny a její časté nedostatky, • sanitace – na co si dát pozor a co by měl obsahovat návod na sanitaci, • správná výrobní praxe – jak bezpečně postupovat při přípravě pokrmů (příjem, skladování, příprava, ...
překonatnejčastějšínedostatkyoblastihygienysprávnévýrobnípraxestravovacíchprovozech

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
Listopad 2021 # Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami. Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, ...
Archivnictvíspisováslužbasprávněnakládatdigitálnímilistinnýmidokumentypodlevyhláškyspisovéslužběnovelyarchivníhozákona

správné

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | správné

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde