SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; správních

Školení: správních

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-217 - 2024; Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou aplikace umělé inteligence v procesu správního řízení, upozornit na zákonné limity a nástrahy, připravované změny její regulace a vyvolat diskuzi o praktickém využití. ...
Úskalíaplikaceuměléinteligencenejenv praxisprávníchorgánů

Správní řád v judikatuře správních soudů
Říjen 2024 # Základními tématy semináře tedy jsou: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * judikatura správních soudů z oblasti správního řádu a vybraných zvláštních procesních úprav – v členění podle systematiky správního ...
Správníjudikatuřesprávníchsoudů

Přestupkové právo a judikatura správních soudů
Prosinec 2024 # Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již sedm let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * ...
Přestupkovéprávojudikaturasprávníchsoudů

Úskalí správních postupů podle nového stavebního zákona
Září 2024 # Odborný program semináře: * Obecná charakteristika správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány * Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní ...
Úskalísprávníchpostupůpodlenovéhostavebníhozákona

Správní řád v judikatuře správních soudů - ON-LINE
Červenec 2024 # Základními tématy semináře tedy jsou: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * judikatura správních soudů z oblasti správního řádu a vybraných zvláštních procesních úprav – v členění podle systematiky správního ...
SprávníjudikatuřesprávníchsoudůON-LINE

Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
Červenec 2024 # Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již sedm let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * ...
PřestupkovéprávojudikaturasprávníchsoudůON-LINE

Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
Prosinec 2024 # Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již sedm let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * ...
PřestupkovéprávojudikaturasprávníchsoudůON-LINE

Úskalí správních postupů podle nového stavebního zákona - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře: * Obecná charakteristika správních postupů podle stavebního zákona * Veřejná správa na úsecích územního plánování a stavebního řádu, dotčené orgány * Postupy související s opatřeními obecné povahy na úseku územního plánování (územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území, územní ...
ÚskalísprávníchpostupůpodlenovéhostavebníhozákonaON-LINE

Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí
Listopad 2024 # Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální. Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a ...
Aplikacesprávníhořádupraxisprávníchorgánůsprávnírozhodnutí

správních

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | správních

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net