SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; strojn��

Kurzy: strojn��

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
Říjen 2023 # Cíl kurzu Naučit se doporučené pracovní postupy a pokročilé dovednosti nutné k vytvoření a modifikaci komplexních návrhů sestav v aplikaci Autodesk Inventor. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti zdatnější v technikách modelování náročnějších sestav. Zaměření kurzu Školení Autodesk Inventor pokročilé návrhy je určeno pro uživatele aplikace Inventor s pokročilejší znalostí programu, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a zefektivnit ...
AutodeskInventorkurzpokročilésestavystrojnínávrhy

Bezpečnost strojních zařízení
Říjen 2023 # KURZ Bezpečnost strojních zařízen je určen: managementu společností, které vyrábějí nebo uvádějí na trh strojní zařízení dovozcům strojních zařízení. Obsah školení: porovnání legislativy EU a ČR; nový legislativní rámec EU; nový zákon č. 90 - 2016 Sb. o posuzování shody; nové směrnice EU a nová nařízení vlády ČR; NV č. 176 - 2008 Sb. [směrnice 2006 - 42 - ES],... =gt; Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení vyplývajících ze současné legislativy. Součástí ...
Bezpečnoststrojníchzařízení

Posuzování a snižování rizik strojních zařízení
Říjen 2023 # =gt; Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení v oblasti managementu rizik vyplývajících ze současné legislativy. Posouzení a snížení rizika podle ČSN EN ISO 12100. Na praktických příkladech se seznámíte s různými metodami hodnocení rizik a tvorby analýzy rizik. Školení je určeno pro konstruktéry strojních zařízení; pro vedoucí pracovníky firem, které vyrábí strojní zařízení nebo dovážejí strojní zařízení na trh EU; pro vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za ...
Posuzovánísnižovánírizikstrojníchzařízení

KURZ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ
Říjen 2023 # Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav ...
KURZSTROJNÍKŮSTAVEBNÍCHSTROJŮ

strojn��

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | strojn��

Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net