SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; systému

Kurzy: systému

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Saltstack - pro automatizaci a správu systémů
Září 2024 # SaltStack (zkráceně Salt) je moderní open-source nástroj pro automatizaci a správu konfigurací systémů. Jeho vývoj začal v roce 2011 a v současnosti je to nejrychleji se rozvíjející projekt na poli otevřených nástrojů pro správu konfigurací systémů. Projekt má rozsáhlou komunitu uživatelů, kteří do něj pravidelně přispívají a dále jej rozvíjí. SaltStack je možné nasadit a začít používat v řádu několika minut. Konfigurační soubory jsou psány v čitelném YAML formátu, které je možné jednoduše ...
Saltstackautomatizacisprávusystémů

Konfigurace systémů založená na šablonách
Září 2024 # V rámci školení si osvojíme moderní konfigurační nástroje, které používají šablony k popisu spravovaných zdrojů a jejich vztahů. Překvapivě téměř všechny nástroje více nebo méně používají tento přístup. Existuje také mnoho různých druhů zdrojů, které lze pomocí konfiguračního managementu spravovat (cloudové služby, kontejnery, software, hardware), ale řídít je všechny jedním nástrojem v podstatě nejde. Musíte si vybrat vhodnou kombinaci nástrojů, které kompletně pokryjí vaše potřeby. Školení ...
Konfiguracesystémůzaloženášablonách

Tvorba systému firemního vzdělávání - Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů
Prosinec 2024 # Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejčastějšími chybami v oblasti vzdělávání zaměstnanců a osvojte si postupy rozpočtování a kontroly vzdělávacích aktivit. Na tomto ...
Tvorbasystémufiremníhovzděláváníanalýzypotřebrealizacirozvojovýchprogramů

Audit vnitřního kontrolního systému
Prosinec 2024 # Objasnit a na praktických příkladech vysvětlit provedení auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod z pohledu auditora i auditované osoby. OBSAH SEMINÁŘE Nejvhodnější přístup k auditu vnitřního kontrolního systému podle nejnovějších principů a metod. Soubor faktorů působících na fungování VKS. Harmonizace ...
Auditvnitřníhokontrolníhosystému

Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií
Prosinec 2024 # Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií. OBSAH SEMINÁŘE Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií: úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému, ...
Auditintegrovanéhosystémuřízeníinformačníchkomunikačníchtechnologií

Interní investigace v kontextu vnitřního kontrolního systému a funkce compliance
Září 2024 # Seznámit účastníky s požadavky, možnostmi a formami interní investigace v rámci organizací při odhalování podvodů a jiných forem protiprávního nebo neetického jednání, a to včetně investigace v prostředí vnitřního oznamovacího systému podle zákona o ochraně oznamovatelů. Tato právně citlivá a věcně složitá interní činnost přitom bude v rámci ...
Interníinvestigacekontextuvnitřníhokontrolníhosystémufunkcecompliance

Audit kamerových systémů (CCTV)
Září 2024 # Cílem semináře je seznámení účastníků s hlavními kroky při auditu nastavení kamerového systému (CCTV). Účastníci získají praktické tipy, jak postupovat při auditu CCTV. Seznámí se požadavky GDPR na nastavení a provoz kamer, včetně nároků kladených na zabezpečení a dokumentaci CCTV. Účastníci se také dozví, jak nastavit procesy pro výměnu nebo ...
AuditkamerovýchsystémůCCTV

PostgreSQL – základy administrace a implementace systému
Srpen 2024 # PostgreSQL - System Installation and Administration * Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL ...
PostgreSQLzákladyadministraceimplementacesystému

Základy využití geografických informačních systémů [GIS] # pro 1-20
Srpen 2024 # Prezentujte výsledky formou mapy pomocí GIS software zdarma. Školení je určeno všem, kteří plánují technologie GIS efektivně využívat, ať už jde o pedagogy nebo pracovníky firem a organizací, ve kterých se GIS zavádí nebo již ...
ZákladyvyužitígeografickýchinformačníchsystémůGIS1-20

Využití geografických informačních systémů [GIS] v praxi # pro 1-20
Srpen 2024 # Prezentujte výsledky formou mapy pomocí GIS software zdarma. Školení je určeno všem, kteří plánují technologie GIS efektivně využívat, ať už jde o pedagogy nebo pracovníky firem a organizací, ve kterých se GIS zavádí nebo již ...
VyužitígeografickýchinformačníchsystémůGISpraxi1-20

Elektromontér fotovoltaických systémů
Červenec 2024 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti elektrotechniky, konkrétně pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, jejich zapojování a nastavení. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní principy a funkce fotovoltaických zařízení, jejich zapojování a nastavení. Po ukončení kurzu účastníci složí státní kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H), která ...
Elektromontérfotovoltaickýchsystémů

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace
Červenec 2024 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Správce operačních systémů pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje počítačovou techniku a základní síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní dovednosti pro uvedenou kvalifikaci. Cílem tohoto kurzu je získání te...
Správceoperačníchsystémůmaléstředníorganizace

systému

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | systému

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net