SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; těmi

Kurzy: těmi

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem I. - Vzdělávejte se s těmi nejlepšími
Září 2022 # Image a charisma v roli prvního dojmu Jak svou řečí a vystupováním působíte na ostatní? Jak vypadáte, když sedíte, představujete se, když podáváte ruku, někoho oslovíte, anebo když jste účastníkem nepříjemné diskuse? Ať chceme, nebo ne, vším tím o sobě hodně prozrazujeme. Dnes již víme, že z našeho celkového dojmu udělá právě ten první 55 ...
RétorikašarmkomunikaciJanemPřeučilemVzdělávejtetěminejlepšími

Inventarizace majetku a závazků 2022 (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací) - ON-LINE
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * 1) Předpoklady a zásady tvorby účetních informací, význam průkaznosti a vztah k vnitřnímu řídicímu kontrolnímu systému, vztah inventarizace k průkaznosti * 2) Principy inventarizace a relevantní terminologie dle závazných právních předpisů v této oblasti * 3) Aplikace pravidel a procesu ...
Inventarizacemajetkuzávazků2022proúředníkyúzemníchsamosprávnýchcelkůtěmitozřizovanýchpříspěvkovýchorganizacíON-LINE

těmi

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | těmi

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net