SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; tvorba

Školení: tvorba

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení

Tvorba webových stránek – rekvalifikace
Leden 2022 # Předpokládané znalosti Pro vstup na kurz je požadovaná dobrá znalost práce s počítačem. Cíl kurzu Zhotovit kvalitní a profesionální webovou prezentaci od návrhu a přípravy schématu webových stránek, vytvoření jejich grafického vzhledu, až po samotnou realizaci stránek a jejich publikaci s využitím pravidel pro dobrou viditelnost na různých internetových vyhledávačích. Zaměření Kurz je určený pro ty, kteří se ...
Tvorbawebovýchstránekrekvalifikace

MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze
Únor 2022 # Zaměření kurzu Kurz je určen těm, kteří si chtějí vytvořit vlastní databázovou aplikaci, případně se rozhodli svoji stávající databázi upravit a doplnit dle svých požadavků. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.   ...
Accessnávrhtvorbavlastnídatabáze

Vue.js – tvorba frontendových aplikací
Únor 2022 # Předpokládané znalosti Od účastníků se očekává znalost HTML, CSS a JavaScriptu. Cíl kurzu Proniknout do tvorby webových aplikací v moderním JavaScriptovém frameworku. Zaměření kurzu Kurz je určen pro javascriptové vývojáře tvořící moderní webové aplikace. Studijní materiály Elektronické autorské materiály v ceně kurzu. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno ...
Vuejstvorbafrontendovýchaplikací

Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů
Únor 2022 # Kurz Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. Naučí se používat proměnné pro vytváření dynamických repozitářů, a zajistit jednotlivé části repozitáře tak, aby každý uživatel mohl pracovat pouze s povolenými částmi. Závěr kurzu se věnuje ...
KurzOracleEnterpriseEditiontvorbarepozitářů

Základní jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů
Únor 2022 # Zaměření kurzu Kurz je učen pro všechny, kteří potřebují předávat dokumenty v konečné a nezměněné podobě nezávisle na platformě Na tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet korektní PDF dokumenty nejen pro každodenní kancelářskou praxi – převodem z aplikací MS Office (Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook), převodem z obrázků, textových souborů, www stránek a dalších zdrojů. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní ...
ZákladníjednodennícertifikovanýkurzAdobeAcrobattvorbadokumentů

TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní
Srpen 2022 # Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. * * Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti . cíl Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací co možná nejsrozumitelnějším způsobem , přinést vhled do finančních informací o firmě, získat orientaci v možnostech ...
TVORBAROZPOČTŮKALKULACÍ2denní

Kurz-školení React framework - tvorba webových aplikací
Únor 2022 # Kurz-školení React framework - tvorba webových aplikací je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React. React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. Stojí za ním facebook, který v něm má napsané velké množství aplikací a dále ho rozvijí. Pokud patříte mezi ty, kteří uvažují o nasazení Reactu ve všem projektu, určitě nebudete litovat. Na kurzu se seznámíte s filozofií Reactu a ukážeme si, proč je tak ...
Kurz-školeníReactframeworktvorbawebovýchaplikací

Kurz tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET
Únor 2022 # Kurz tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak ...
KurztvorbadatabázovýchaplikacípomocíADONET

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly
Květen 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní ...
Časovérozlišenídohadnépoložkytvorbačerpánírezervúčtovánícizíchměnkurzovérozdíly

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly
Květen 2022 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • dohadné účty aktivní a pasivní – stanovení jejich výše, správné zaúčtování a následně zúčtování, vazba na účetní ...
Časovérozlišenídohadnépoložkytvorbačerpánírezervúčtovánícizíchměnkurzovérozdíly

Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářůOracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders
Březen 2022 # Kurz se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. Naučí se používat proměnné pro vytváření dynamických repozitářů, a zajistit jednotlivé části repozitáře tak, aby každý uživatel mohl pracovat pouze s povolenými částmi. Závěr kurzu se věnuje týmovému vývoji repozitářů, nasazování změn do ...
OracleEnterpriseEditiontvorbarepozitářůOracleEnterpriseEditionMetadataRepositoryBuilders

Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2022, tvorba firemních předpisů
Duben 2022 # Odborný program: * Legislativní aktuality v personální práci ke dni konání semináře * Zkušenosti s novelou zákoníku práce, její uplatnění při tvorbě předpisů * Vznik pracovněprávního vztahu: - Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení ...
Smlouvydohodypodlezákoníkupráceroce2022tvorbafiremníchpředpisů

tvorba

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | tvorba

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde