SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; tvorba

Školení: tvorba

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení

Tvorba webových stránek – rekvalifikace
Únor 2024 # Předpokládané znalosti Pro vstup na kurz je požadovaná dobrá znalost práce s počítačem. Cíl kurzu Zhotovit kvalitní a profesionální webovou prezentaci od návrhu a přípravy schématu webových stránek, vytvoření jejich grafického vzhledu, až po samotnou realizaci stránek a jejich publikaci s využitím pravidel pro dobrou viditelnost na různých internetových vyhledávačích. Zaměření Kurz je určený pro ty, kteří se ...
Tvorbawebovýchstránekrekvalifikace

TVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní
Srpen 2024 # Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, finanční manažery a jejich spolupracovníky, začínající pracovníky controllingu, ale i pro nefinanční manažery, kteří se na tvorbě kalkulací a rozpočtů podílejí a potřebují se v nich vyznat. * * Doporučujeme i pro všechny zájemce o novinky v této oblasti . Cíl Představit tvorbu rozpočtů a kalkulací a jejich vzájemné souvislosti co možná nejsrozumitelnějším způsobem , přinést vhled do finančních informací o firmě, ...
TVORBAROZPOČTŮKALKULACÍ2denní

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
Leden 2024 # Zejména při návrhu rozsáhlých systémů je nutné navrhnout a implementovat takzvané testy chování ( behaviour-driven ), protože ty mohou pomoci odhalit nelogičnosti ve zdánlivě funkčním systému (například se očekává neintuitivní ovládání). Tyto typy testů do určité míry kombinují přístupy TDD a ATDD a používají se zde nástroje Behave či Robot Framework . Pro implementaci jednotlivých kroků testovacích scénářů lze použít různé jazyky, ovšem pravděpodobně nejčastěji se v této oblasti používá ...
JazykPythontvorbatestůvyužitímknihovnyBehave

Tvorba testů v Pythonu
Leden 2024 # Testování aplikací, což je téma, do kterého se počítá jak tvorba testů, tak i nástroje a postupy pro jejich spouštění a vyhodnocování, v současnosti tvoří nedílnou součást vývoje aplikací a popř. i součást jejich akceptace zákazníkem. Jedná se o velmi rozsáhlou oblast IT, která se postupně vyvíjela a rozdělovala do několika podoblastí společně s tím, jak se měnil charakter vyvíjených aplikací i jejich celková složitost (původně dávkové úlohy, dále čistě desktopové aplikace s grafickým ...
TvorbatestůPythonu

Tvorba systému firemního vzdělávání - Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů
Prosinec 2023 # Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejčastějšími chybami v oblasti vzdělávání zaměstnanců a osvojte si postupy rozpočtování a kontroly vzdělávacích aktivit. Na tomto ...
Tvorbasystémufiremníhovzděláváníanalýzypotřebrealizacirozvojovýchprogramů

MS Access – návrh a tvorba vlastní databáze
Prosinec 2023 # Předpokládané znalosti: Práce s databází na pasivní úrovni jakožto zadavatel. Základní znalosti propojení tabulek (relací) v programu MS Excel, jako je například funkce „Svyhledat.“ Cíl kurzu Zvládnout program do úrovně, kdy je možné vytvořit si vlastní systém pro nekomplikovanou správu dat ve firemním prostředí. Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří si chtějí vytvořit vlastní databázovou ...
Accessnávrhtvorbavlastnídatabáze

ANALYTICKÉ MYŠLENÍ A TVORBA DASHBOARDŮ v MS Excel - pro manažery a ekonomy
Leden 2024 # Ekonomický management # Úspěšné manažery spojuje mimo jiné dokonalé analytické myšlení, motivační schopnosti a kreativita. Analytické myšlení znamená být metodický a kompetentní při zvažování všech detailů problému. Pro Určeno pro manažery, obchodníky či analytiky, kteří chtějí rozvinout své analytické schopnosti. Pro všechny, kteří potřebují svá rozhodnutí opírat o analýzu dat, rozpoznávat souvislosti, navrhovat nejlepší řešení . Cíl Naučit se, jak ...
ANALYTICKÉMYŠLENÍTVORBADASHBOARDŮExcelmanažeryekonomy

Certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba a úprava PDF dokumentů
Prosinec 2023 # Cíl kurzu Zvládat, vytvářet a upravovat vzhledově atraktivní a pro ostatní srozumitelné a interaktivní PDF dokumenty pro tisk i bezpečné použití na internetu. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele začátečníky, kteří potřebují zvládat běžné úkony v rámci office a administrativy, je určen pro všechny uživatele, kteří potřebují efektivně předávat a upravovat dokumenty, součástí kurzu není programování a kurz není určený ...
CertifikovanýkurzAdobeAcrobattvorbaúpravadokumentů

Základní jednodenní certifikovaný kurz Adobe Acrobat – tvorba PDF dokumentů
Únor 2024 # Zaměření kurzu Kurz je učen pro všechny, kteří potřebují předávat dokumenty v konečné a nezměněné podobě nezávisle na platformě Na tomto kurzu se účastníci naučí vytvářet korektní PDF dokumenty nejen pro každodenní kancelářskou praxi – převodem z aplikací MS Office (Word, Excel, PowerPoint nebo Outlook), převodem z obrázků, textových souborů, www stránek a dalších zdrojů. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní ...
ZákladníjednodennícertifikovanýkurzAdobeAcrobattvorbadokumentů

Tvorba vizuálního obsahu pro sociální sítě
Prosinec 2023 # Cíl kurzu Zvládat tvořit obsah na sociální sítě, který zábavnou a poutavou formou zpropaguje vaše produkty či služby. Zaměření kurzu Pro všechny správce sociálních sítí, kteří jsou odkázáni na sebe při tvorbě vizuálního obsahu na sociální sítě, pro drobné podnikatele, kteří rozjíždí svůj business a potřebují prezentovat své produkty či služby na sociálních sítích s minimálními náklady na finance i čas. Studijní ...
Tvorbavizuálníhoobsahusociálnísítě

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly – teorie je základ, ale praxe je přínos (on-line)
Květen 2024 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • vymezení položek pravidelně se opakujících a položek nevýznamného charakteru, • dohadné účty aktivní a pasivní – ...
Časovérozlišenídohadnépoložkytvorbačerpánírezervúčtovánícizíchměnkurzovérozdílyteoriezákladpraxepřínoson-line

Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly – teorie je základ, ale praxe je přínos (on-line)
Květen 2024 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při účtování opěrací časového rozslišení nákladů a výnosů, účtování dohadných položek, rezerv a účtování operací v cizích měnách. * • časové rozlišení nákladů a výnosů, správnost účtování na základě účetních dokladů a jiných potřebných informací, vazba na účetní předpisy a vnitřní směrnici, • vymezení položek pravidelně se opakujících a položek nevýznamného charakteru, • dohadné účty aktivní a pasivní – ...
Časovérozlišenídohadnépoložkytvorbačerpánírezervúčtovánícizíchměnkurzovérozdílyteoriezákladpraxepřínoson-line

tvorba

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | tvorba

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net