SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ukládání

Kurzy: ukládání

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Elastic Stack - ukládání a analýza logů
Listopad 2021 # Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak pomocí Elastic Stack ukládat velké množství dat. Logy se naučíme ukládat, vyhledávat v nich a vizualizovat pomocí Kibana. Postupně projdeme celý proces od instalace jednotlivých komponent (Beats, Logstash, ElasticSearch, Kibana) přes jejich používání až po správu clusteru. Na reálných příkladech si vyzkoušíme různé architektury ukládání dat, které budeme sbírat z různých zdrojů, obohacovat je o další informace a ukládat je do ...
ElasticStackukládáníanalýzalogů

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě
Říjen 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonnými povinnostmi stavebníka a vlastníka každé stavby, s jednotlivými nástroji stavebního úřadu k provádění dozoru a k nápravě vad zjištěných na stavbách, s důvody a podmínkami vstupu na cizí pozemky a do staveb. ...
Zvláštnípravomocistavebníhoúřaduukládánípovinnostíkontrolníprohlídkastavbyv současnébudoucíprávníúpravě

Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
Listopad 2021 # 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Kontrola, (správní, státní) dozor, inspekce x místní (terénní) šetření (ohledání), monitorování, zjišťování stavu věci na místě; ujasnění pojmů a vhodnosti jednotlivých postupů v praxi. 2. Prameny právní úpravy výkonu kontroly. Hierarchie: 1) zvláštní zákon, 2) zákon č. 255 ...
Kontrolaterénníšetřenínavazujícísprávnířízeníukládánísankcíopatřenínápravěpraxi

ukládání

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ukládání

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde