SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; umělé

Kurzy: umělé

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Základy umělé inteligence s přesahem pro lektory a tvůrce kurzů
Září 2024 # Nečekejte jen pasivní přenos informací. Společně se ponoříme do praktických cvičení, abyste získali konkrétní dovednosti a pochopení, které lze uplatnit ve vaší ...
Základyuměléinteligencepřesahemlektorytvůrcekurzů

Základy umělé inteligence s přesahem do náboru
Září 2024 # Tento kurz představuje inovativní přístup k náboru, kde se zaměříme na využití umělé inteligence pro optimalizaci každé fáze procesu od inzerátu až po adaptaci nových zaměstnanců. Během této interaktivní výuky získáte klíčové dovednosti, které vám umožní efektivně využívat AI pro zlepšení kvality náborových procesů a dosažení optimálních výsledků ve světě moderního personalistického managementu. Získané dovednosti umožní účastníkovi uplatnit se jak při vlastní podnikatelské aktivitě, tak při ...
Základyuměléinteligencepřesahemnáboru

AI kickoff: první kroky k chytrým řešením - Rychlý start do světa umělé inteligence
Červenec 2024 # Umělá inteligence má potenciál být další přelomovou změnou, jakou byl vznik internetu či vynález elektřiny. Je jisté, že do budoucna zásadním způsobem změní práci a životy množství lidí, zejména těch, kteří se živí „hlavou“. V tomto kurzu vám srozumitelnou formou vysvětlíme, co je dobré o AI vědět. A představíme vám v praxi prověřené nástroje a ...
kickoff:prvníkrokychytrýmřešenímRychlýstartsvětauměléinteligence

Fotografování uměleckého aktu
Srpen 2024 # Cíl kurzu Cílem kurzu je naučit vás práci s ateliérovými světly a vyfotografovat lidské tělo dle několika oblíbených sestav světel. Naučíte se správně fotografii exponovat a komponovat. Průběh kurzu Budeme se Vám věnovat celé odpoledne, celkem 7 výukových hodin. Čeká vás teorie i praxe v plně vybaveném profesionálním fotoateliéru s živou krásnou modelkou. Pro koho je kurz určen Kurz je vhodný pro ...
Fotografováníuměleckéhoaktu

Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-217 - 2024; Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou aplikace umělé inteligence v procesu správního řízení, upozornit na zákonné limity a nástrahy, připravované změny její regulace a vyvolat diskuzi o praktickém využití. ...
Úskalíaplikaceuměléinteligencenejenv praxisprávníchorgánů

Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence
Říjen 2024 # Program semináře: * Umělá inteligence dle současné právní úpravy - Duševní vlastnictví a autorské právo - Vstupy a výstupy umělé inteligence - Ochrana dat a zabezpečení - Odpovědnostní aspekty - Ochrana spotřebitele a komunikace se spotřebitelem - Diskriminace * ...
Uměláinteligence:implementovat?Jakáregulacečeká?Právníaspektyvstupůvýstupůuměléinteligence

Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu
Listopad 2024 # Obsahové zaměření: * Úvod do problematiky autorského práva * Transpoziční novely autorského zákona a občanského zákoníku (zejména právo vydavatelů tiskových publikací, užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, změny v úpravě licence a smlouva o poskytování digitálního obsahu) * Základní výklad pro ...
Autorskýzákonnoveláchpodrobněaktuálněvztahuuměléinteligenciblockhainulicencímposkytovánídigitálníhoobsahu

Autorský zákon po novelách - podrobně a aktuálně i ve vztahu k umělé inteligenci, blockhainu, licencím a poskytování digitálního obsahu - ON-LINE
Červenec 2024 # Obsahové zaměření: * Úvod do problematiky autorského práva * Transpoziční novely autorského zákona a občanského zákoníku (zejména právo vydavatelů tiskových publikací, užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, změny v úpravě licence a smlouva o poskytování digitálního obsahu) * Základní výklad pro ...
AutorskýzákonnoveláchpodrobněaktuálněvztahuuměléinteligenciblockhainulicencímposkytovánídigitálníhoobsahuON-LINE

Umělá inteligence: jak ji implementovat? Jaká regulace nás čeká? Právní aspekty vstupů a výstupů umělé inteligence - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * Umělá inteligence dle současné právní úpravy - Duševní vlastnictví a autorské právo - Vstupy a výstupy umělé inteligence - Ochrana dat a zabezpečení - Odpovědnostní aspekty - Ochrana spotřebitele a komunikace se spotřebitelem - Diskriminace * ...
Uměláinteligence:implementovat?Jakáregulacečeká?PrávníaspektyvstupůvýstupůuměléinteligenceON-LINE

Úvod do základů umělé inteligence
Prosinec 2024 # Porozumět základům, principům a možnostem fungování umělé inteligence. OBSAH SEMINÁŘE Umělá inteligence včera a dnes – jak se to zrodilo. Vývoj umělé inteligence, její aktuální možnosti. Rizika spojená s využíváním umělé inteligence. Nejrozšířenější nástroje umělé inteligence a příklady využití. Diskuse. Obsahem nebude využití ...
Úvodzákladůuměléinteligence

Využití umělé inteligence v interním auditu
Listopad 2024 # Seznámit s aktuálními trendy a metodami využití umělé inteligence v interním auditu. OBSAH SEMINÁŘE Terminologie. Přínosy aktivního využívání AI interním auditem - analýzy velkých dat, automatizace kroků, řízení rizik, kontrola kvality atd. Praktické ukázky využití při auditních zakázkách - tradiční postupy - postupy za využití AI. ...
Využitíuměléinteligenceinternímauditu

Úvod do umělé inteligence a strojového učení
Srpen 2024 # Introduction to AI and machine learning * Tento kurz seznámí účastníky s koncepty strojového učení, hlubokého učení a umělé inteligence. Dále vysvětlí základy strojového učení, práci s běžnými algoritmy a konkrétními technikami strojového učení. Kurz zahrnuje jednak základní teoretické koncepty algoritmů, ale všichni účastníci se také naučí tyto techniky aplikovat na praktických příkladech s pomocí jazyka Python a jeho ...
Úvoduměléinteligencestrojovéhoučení

umělé

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | umělé

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net