SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; věřitelé

Školení: věřitelé

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Oddlužení z pohledu věřitele
Září 2023 # Program semináře: * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správa a zpeněžování předmětu zajištění, uspokojování zajištěné pohledávky * pohledávka věřitele a SJM dlužníka v oddlužení, řešení ...
Oddluženípohleduvěřitele

Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
Říjen 2023 # Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo * Způsob uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení ...
Insolvenčnířízenívěřiteléuplatňováníuspokojovánípohledávekaktuálnívýkladovéproblémyjudikatura

Oddlužení z pohledu věřitele - ON-LINE
Září 2023 # Program semináře: * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správa a zpeněžování předmětu zajištění, uspokojování zajištěné pohledávky * pohledávka věřitele a SJM dlužníka v oddlužení, řešení ...
OddluženípohleduvěřiteleON-LINE

Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
Říjen 2023 # Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo * Způsob uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení ...
InsolvenčnířízenívěřiteléuplatňováníuspokojovánípohledávekaktuálnívýkladovéproblémyjudikaturaON-LINE

věřitelé

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | věřitelé

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net