SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; věci

Kurzy: věci

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Rovnou k věci: jak na otevřenou a účelnou komunikaci s jasným sdělením
Srpen 2024 # Naučíte se jasněji komunikovat a budete si ve svém vyjadřování jistější. Natrénujete, jak dávat otevřenou zpětnou vazbu (šéfovi, kolegům…), bez zbytečných emocí, které by mohly konverzaci zavést nechtěným směrem. Získáte postupy, jak vyčistit dusnou atmosféru, jak postupovat s otevřeností a získat klidné reakce okolí. * • jak pochopit komunikaci ostatních, jejich motivaci (a proč se pak zachovali v situacích jinak, než jste očekávali), • jaké domněnky ...
Rovnouvěci:otevřenouúčelnoukomunikacijasnýmsdělením

Rovnou k věci: jak na otevřenou a účelnou komunikaci s jasným sdělením
Prosinec 2024 # Naučíte se jasněji komunikovat a budete si ve svém vyjadřování jistější. Natrénujete, jak dávat otevřenou zpětnou vazbu (šéfovi, kolegům…), bez zbytečných emocí, které by mohly konverzaci zavést nechtěným směrem. Získáte postupy, jak vyčistit dusnou atmosféru, jak postupovat s otevřeností a získat klidné reakce okolí. * • jak pochopit komunikaci ostatních, jejich motivaci (a proč se pak zachovali v situacích jinak, než jste očekávali), • jaké domněnky ...
Rovnouvěci:otevřenouúčelnoukomunikacijasnýmsdělením

Zákon o dani z nemovitých věcí
Srpen 2024 # Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: • předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: • předmět a poplatníci daně • základ a ...
Zákondaninemovitýchvěcí

Zákon o dani z nemovitých věcí
Srpen 2024 # Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: • předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: • předmět a poplatníci daně • základ a ...
Zákondaninemovitýchvěcí

Velká novela zákona o dani z nemovitých věcí pro obce od 1.1.2024
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-959 - 2022; Daň z nemovitých věcí z pohledu MF (webinář) Cíl semináře Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na zákon o dani z nemovitých věcí s důrazem na velkou novelou tohoto zákona , která je součástí tzv. konsolidačního balíčku a přinese velké změny daně od 1. ledna 2024 a další změny od 1. ledna 2025 . Výklad problematiky bude zaměřen na úskalí problematiky ve vztahu k městům, obcím a krajům a bude doplněn konkrétními příklady z praxe Mi...
Velkánovelazákonadaninemovitýchvěcíobce112024

Vybrané otázky podílového spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
Září 2024 # Cíl semináře Seminář bude zaměřen na vybrané otázky spojené se správou společné věci a s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů. ...
VybranéotázkypodílovéhospoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduČeskérepublikyzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěci

Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci
Říjen 2024 # Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky * ...
PodílovéspoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěci

Podílové spoluvlastnictví v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na likvidaci spoluvlastnického vztahu a správu společné věci - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) – základní otázky a existující rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky * ...
PodílovéspoluvlastnictvírozhodovacípraxiNejvyššíhosouduzaměřenímlikvidacispoluvlastnickéhovztahusprávuspolečnévěciON-LINE

Daň z nemovitých věcí na rok 2025 s aktuálními příklady zdanění
Listopad 2024 # Obsah semináře * Informace o legislativních změnách zákona o dani z nemovitých věcí s dopadem do r. 2025. * Předmět daně z pozemků ve vazbě na skupiny pozemků, dopady změn ve vymezení stavebního pozemku a zpevněné plochy pozemku. * Vysvětlení pojmů veřejné prostranství, ostatní komunikace, veřejné parkoviště pro účely daně ...
nemovitýchvěcí2025aktuálnímipříkladyzdanění

Daň z nemovitých věcí pro rok 2025 - teorie a praxe (včetně daňového přiznání)
Prosinec 2024 # Odborný program semináře: * Právní úprava na zdaňovací období roku 2025 * Vymezení pojmů v zákoně * Provázání zákona na katastr nemovitostí * Daň z pozemků - předmět daně - poplatníci - sazby daně včetně příkladů výpočtu v daňovém přiznání - nejčastější osvobození * ...
nemovitýchvěcí2025teoriepraxevčetnědaňovéhopřiznání

Daň z nemovitých věcí pro rok 2025 - teorie a praxe (včetně daňového přiznání) - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře: * Právní úprava na zdaňovací období roku 2025 * Vymezení pojmů v zákoně * Provázání zákona na katastr nemovitostí * Daň z pozemků - předmět daně - poplatníci - sazby daně včetně příkladů výpočtu v daňovém přiznání - nejčastější osvobození * ...
nemovitýchvěcí2025teoriepraxevčetnědaňovéhopřiznáníON-LINE

Daň z nemovitých věcí na rok 2025 s aktuálními příklady zdanění - ON-LINE
Červenec 2024 # Obsah semináře * Informace o legislativních změnách zákona o dani z nemovitých věcí s dopadem do r. 2025. * Předmět daně z pozemků ve vazbě na skupiny pozemků, dopady změn ve vymezení stavebního pozemku a zpevněné plochy pozemku. * Vysvětlení pojmů veřejné prostranství, ostatní komunikace, veřejné parkoviště pro účely daně ...
nemovitýchvěcí2025aktuálnímipříkladyzdaněníON-LINE

věci

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | věci

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net