SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; vazba

Školení: vazba

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce
Duben 2022 # Organizační management a vedení lidí # Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání. Informace jak to , co děláme, vnímá. Nejde o pozitivní či negativní zprávy, jde o informace, pohled z jiného úhlu. Dostáváme ji denně – od nadřízených, kolegů, podřízených. Dáváme ji denně. Mnohdy jsme tak zahlceni informacemi, že na ně zkrátka nereagujeme nebo reagujeme přecitlivěle. Jak poskytovat zpětnou vazbu? ...
MANAŽERSKÁKONTROLAPODPORAzpětnávazbapročkontrolovatpodporasoupeřeníspolupráce

DPH – aktuality od 1. 1. 2022 a vazba daně na daňový řád
Únor 2022 # Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty. Bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň neodvedenou poskytovatelem zdanitelného plnění. * 9:00–13:00 • Ing. Zdeněk Kuneš Novela zákona o DPH od 1. 10. 2021: • stanovení základu daně – zaokrouhlování ...
aktuality2022vazbadanědaňový

DPH – aktuality od 1. 1. 2022 a vazba daně na daňový řád
Únor 2022 # Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty. Bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a riziku ručení za daň neodvedenou poskytovatelem zdanitelného plnění. * 9:00–13:00 • Ing. Zdeněk Kuneš Novela zákona o DPH od 1. 10. 2021: • stanovení základu daně – zaokrouhlování ...
aktuality2022vazbadanědaňový

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2022
Březen 2022 # Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. * Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí účtování ve třídě 1. Navíc získáte aktuální informace k zákonům o DPH a k zákonům o dani z příjmů, které se týkají zásob. • účty určené pro účtování o zásobách ...
Zásobyskladováevidencevazbafakturacidrobnýmajeteksestavenísměrniceroce2022

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2022
Březen 2022 # Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. * Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí účtování ve třídě 1. Navíc získáte aktuální informace k zákonům o DPH a k zákonům o dani z příjmů, které se týkají zásob. • účty určené pro účtování o zásobách ...
Zásobyskladováevidencevazbafakturacidrobnýmajeteksestavenísměrniceroce2022

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
Květen 2022 # Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: ...
KonzultačníseminářpanelovádiskuseuplatňovánívzájemnýmvazbámpředpisůDPHdanipříjmůprávnickýchosobúčetnictví2021roce2022

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Březen 2022 # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho součástí ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

Zpětná vazba 360 stupňů
Březen 2022 # Zpětná vazba 360 stupňů, také zpětná vazba s více zdroji poskytuje prostor k tomu, že zaměstnanec získá zpětnou vazbu od různých zúčastněných stran. 360stupňová zpětná vazba je účinná jestliže zúčastnění rozumí procesu. Cílem kurzu je objasnit podstatu a metodiku zpětné vazby pro práci s výkonem zaměstnanců, protože se zpětná vazba promítá do možnosti vylepšení pracovního výkonu i do produktivních rozvojových aktivit, navržených ke zlepšení určitých dovedností - kompetencí. Kurz se zaměřuje na ...
Zpětnávazbastupňů

vazba

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | vazba

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde