SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; vazba

Kurzy: vazba

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení

DPH u zvláštních režimů (cestovní ruch, použité zboží), vazba na daňovou kontrolu a daňový řád
Květen 2023 # Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing. Zdeněk Kuneš Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89): • povinnost použít zvláštní režim pro cestovní službu, • podmínky použití zvláštního režimu, • stanovení základu daně, • povinnost přiznat daň z přijatých úplat, • výpočet přirážky, • příklady na kombinaci zdanitelných plnění a ...
zvláštníchrežimůcestovníruchpoužitézbožívazbadaňovoukontroludaňový

DPH u zvláštních režimů (cestovní ruch, použité zboží), vazba na daňovou kontrolu a daňový řád
Květen 2023 # Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, a to včetně praktických příkladů. * 9:00–13:00 • Daň z přidané hodnoty • Ing. Zdeněk Kuneš Zvláštní režim pro cestovní službu (§ 89): • povinnost použít zvláštní režim pro cestovní službu, • podmínky použití zvláštního režimu, • stanovení základu daně, • povinnost přiznat daň z přijatých úplat, • výpočet přirážky, • příklady na kombinaci zdanitelných plnění a ...
zvláštníchrežimůcestovníruchpoužitézbožívazbadaňovoukontroludaňový

MANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce
Červen 2023 # Organizační management a vedení lidí # Základním nástrojem ovlivňování a řízení je zpětná vazba. Tedy informace od toho, kdo sleduje nás, naši práci, naše jednání. Informace jak to , co děláme, vnímá. Nejde o pozitivní či negativní zprávy, jde o informace, pohled z jiného úhlu. Dostáváme ji denně – od nadřízených, kolegů, podřízených. Dáváme ji denně. Mnohdy jsme tak zahlceni informacemi, že na ně zkrátka nereagujeme nebo reagujeme přecitlivěle. Jak poskytovat zpětnou vazbu? Co ...
MANAŽERSKÁKONTROLAPODPORAzpětnávazbapročkontrolovatpodporasoupeřeníspolupráce

Manažerská zpětná vazba
Duben 2023 # Odpověď podřízených na otázku „Jak Tě vlastně vidí Tvůj šéf?“ je dobrým vstupem pro zmapování toho, jak v týmu funguje zpětná vazba. Ale – je to jen začátek. Bez zpětné vazby to v životě ani v práci nejde, protože kdybychom nevěděli, jaký výsledek má naše úsilí, nevydrželi bychom u ničeho, ani by nás to nebavilo. Právě zpětná vazba je cesta, ...
Manažerskázpětnávazba

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2023
Duben 2023 # Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. Nejzanedbanější oblastí účetnictví, kterou identifikují auditoři a daňové poradci, je právě oblast zásob (myšleno tím nejen sklady materiálu s zboží, ale především i zásoby v procesu výroby) Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí ...
Zásobyskladováevidencevazbafakturacidrobnýmajeteksestavenísměrniceroce2023

Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2023
Duben 2023 # Na semináři se seznámíte s účtováním zásob a vnitřním kontrolním systémem, který je nutno přijmout. Nejzanedbanější oblastí účetnictví, kterou identifikují auditoři a daňové poradci, je právě oblast zásob (myšleno tím nejen sklady materiálu s zboží, ale především i zásoby v procesu výroby) Přednáška bude orientovaná na provozní problémy skladů, systém práce skladníků a skladových účetních a praktické příklady postupů při evidenci zásob vlastní výroby, které jsou zřejmě nejobtížnější částí ...
Zásobyskladováevidencevazbafakturacidrobnýmajeteksestavenísměrniceroce2023

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023
Květen 2023 # Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v ...
KonzultačníseminářpanelovádiskuseuplatňovánívzájemnýmvazbámpředpisůDPHdanipříjmůprávnickýchosobúčetnictví2022roce2023

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2022 a v roce 2023 - ON-LINE
Květen 2023 # Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v ...
KonzultačníseminářpanelovádiskuseuplatňovánívzájemnýmvazbámpředpisůDPHdanipříjmůprávnickýchosobúčetnictví2022roce2023ON-LINE

Základy vázání kytic – vazba dárkové kytice
Březen 2023 # V tomto dvouhodinovém pracovním kurzu se účastníci seznámí se základy vazby kytic. Povíme si o technice vázání, estetických principech, kde čerpat informace a floristické nápady, prostor bude i na Vaše dotazy. Naučíte se šikmému řezu, vazby do spirály i jak udělat pevný úvazek. Vhodné pro ty, kteří chtějí čas od času obdarovat své blízké kyticí, ...
Základyvázáníkyticvazbadárkovékytice

Vazba adventního věnce
Listopad 2023 #   Nabízíme možnost individuálních adventních kurzů či workshopů pro celé skupiny, možno i u vás ve firmě. V případě zájmu nás kontaktujte na rosmarino rosmarino.cz.   V tomto dvouhodinovém pracovním kurzu se seznámíte se základy, tipy a trendy vánoční floristiky. V praxi si vyzkoušíte výrobu svého adventního věnce pod dohledem zkušené ...
Vazbaadventníhověnce

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Březen 2023 # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace The Power of Motivation or How to Communicate Feedback
Květen 2023 # Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu sp...
ZpětnávazbapodporavnitřnímotivacePowerMotivationCommunicateFeedback

vazba

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | vazba





Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net