SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; vazbou

Školení: vazbou

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak udělat benchmarking správně – s vazbou na finanční analýzu a související výkazy
Březen 2023 # Získáte návody k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu. Na konkrétních příkladech se dozvíte, jak je možní metodiku benchmarkingu využít ve vlastní firmě. Sestavíte si postupy aplikace benchmarkingu na vlastních procesech. * • co je benchmarking – příklady z domácích i zahraničních firem, • proč a kdy uskutečňovat benchmarking, • postup při aplikaci benchmarkingu, • stanovení cílů benchmarkingu, • určení hodnotících parametrů, • výběr ...
udělatbenchmarkingsprávněvazboufinančníanalýzusouvisejícívýkazy

FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
Únor 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. cíl Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. obsah Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU Přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací Vybraná ustanovení zákona o účetnictví a zákona o dani z ...
FAKTURACEvazbounáležitostiúčetníchdaňovýchdokladů

FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů
Květen 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. cíl Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. obsah Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU Přenesená daňová povinnost (reverse charge) u dodávek stavebních a montážních prací Vybraná ustanovení zákona o účetnictví a zákona o dani z ...
FAKTURACEvazbounáležitostiúčetníchdaňovýchdokladů

Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost
Únor 2023 # Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých ...
ControllingvazboufinančníanalýzunákladyControllingwithlinkfinancialanalysiscost

Controlling s vazbou na BENCHMARKING Controlling with BENCHMARKING
Březen 2023 # Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých ...
ControllingvazbouBENCHMARKINGControllingwithBENCHMARKING

vazbou

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | vazbou

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net