SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; veřejných

Kurzy: veřejných

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Velkánovelaveřejnýchzakázekaktualityjejichúskalí

Zadávání veřejných zakázek pro začínající
Září 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekzačínající

Zadávání veřejných zakázek pro mírně pokročilé
Říjen 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekmírněpokročilé

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
Listopad 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekpokročilé

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou
Prosinec 2024 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblastisouladunejnovějšíjudikaturou

Zadávání veřejných zakázek pro zakázkářské fajnšmekry
Prosinec 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekzakázkářskéfajnšmekry

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
Listopad 2024 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
Místníúčelovékomunikacevčetnězměnsouvisejícíchúčinnostínovéhostavebníhozákonačástvznikužíváníveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Prosinec 2024 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby. Změny související s novým stavebním ...
Místníúčelovékomunikacevčetnězměnsouvisejícíchúčinnostínovéhostavebníhozákonačástochranaúdržbaveřejnýchcest

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastisouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
Červenec 2024 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
MístníúčelovékomunikacevčetnězměnsouvisejícíchúčinnostínovéhostavebníhozákonačástvznikužíváníveřejnýchcestON-LINE

Místní a účelové komunikace včetně změn souvisejících s účinností nového stavebního zákona - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Červenec 2024 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby. Změny související s novým stavebním ...
MístníúčelovékomunikacevčetnězměnsouvisejícíchúčinnostínovéhostavebníhozákonačástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

Kontrola postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Říjen 2024 # Popis zjištěných pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek s rozborem toho, co si zadavatel v kontextu právní regulace zadávání veřejných zakázek může dovolit. OBSAH SEMINÁŘE Pochybení zadavatelů ve světle rozhodovací praxe národních a evropských orgánů dohledu. Na co si zadavatel musí dávat pozor. Co nemusí být považováno za ...
Kontrolapostupuzadavatelezadáváníveřejnýchzakázek

veřejných

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | veřejných
[?]


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net