SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; velmi

Kurzy: velmi

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Excel velmi pokročilý
Červenec 2024 # Kurz Excel velmi pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel velmi pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel velmi pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel velmi pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. ...
Excelvelmipokročilý

Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy
Listopad 2024 # Seminář je zaměřen na prvky, které ovlivňují neverbální komunikaci. Tedy ne na pantomimu těla a gest, ale na propojenost a souhru slov s veškerými dalšími možnostmi neverbální komunikace: s řečí těla a gesty, s mimikou, hlasem, postojem v prostoru a podobně. Řeč těla může být zavádějící právě z důvodů individuality každého člověka a je to pouze jedna ze součástí neverbální komunikace. Mezinárodně dojednané signály obsahuje také etiketa jako nástroj pro bezkonfliktní porozumění. Poznání a ...
Neverbálníkomunikacejejívelmihlasitéprojevy

Méně známé (ale velmi užitečné!) právní instrumenty u nemovitostí - NOVINKA
Září 2024 # Využitelné pro: všechny co mají „co do činění“ s nemovitostmi, zejména tedy: * samosprávu, tj. obce, svazky obcí, regiony, kraje … * veřejnou správu (povinné vzdělávání státních zaměstnanců a pracovníků) … * politiky (zastupitele, radní, starosty, primátory, poslance, senátory a jejich týmy … * ...
Méněznáméalevelmiužitečné!právníinstrumentynemovitostíNOVINKA

Méně známé (ale velmi užitečné!) právní instrumenty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
Červen 2024 # Využitelné pro: všechny co mají „co do činění“ s nemovitostmi, zejména tedy: * samosprávu, tj. obce, svazky obcí, regiony, kraje … * veřejnou správu (povinné vzdělávání státních zaměstnanců a pracovníků) … * politiky (zastupitele, radní, starosty, primátory, poslance, senátory a jejich týmy … * ...
Méněznáméalevelmiužitečné!právníinstrumentynemovitostíNOVINKAON-LINE

Méně známé (ale velmi užitečné!) právní instrumenty u nemovitostí - NOVINKA - ON-LINE
Září 2024 # Využitelné pro: všechny co mají „co do činění“ s nemovitostmi, zejména tedy: * samosprávu, tj. obce, svazky obcí, regiony, kraje … * veřejnou správu (povinné vzdělávání státních zaměstnanců a pracovníků) … * politiky (zastupitele, radní, starosty, primátory, poslance, senátory a jejich týmy … * ...
Méněznáméalevelmiužitečné!právníinstrumentynemovitostíNOVINKAON-LINE

velmi

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | velmi

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net