SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; vyhoření

Školení: vyhoření

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak se vyhnout chronické únavě a vyhoření
Září 2024 # Kdyby bylo možné sílu v práci neztrácet – jak by to fungovalo? Tvrdí se, že za stresovým prostředím korporátu nebo tlakem v malé firmě je nezvládnutý přístup k lidem a k pracovnímu procesu. Mám jiný názor. A ten projdeme na tomto semináři. Seminář přináší nové paradigma pohledu na sílu a moc vedení lidí i osobní moc psychiky. * • rozdíl mezi snahou, silou a úsilím, • které situace ve firmě často ubírají energii? • stres a tlak – v čem ...
vyhnoutchronickéúnavěvyhoření

Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření - Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samo
Září 2024 # Tento trénink vychází ze skutečných potřeb manažerů, jejichž cílem bylo dostat se z permanentního vnitřního neklidu zpátky do rovnováhy a nedopustit znovu přetížení a zahlcení. Také si kladete si otázky o smyslu svého snažení, svých úkolů nebo priorit? Máte pocit, že se stále ženete za něčím ohromně důležitým, ale už jste zapomněli za čím ...
zvládatstresbojovatprotivyhořeníZastavdřívtělozastavísamo

Prevence syndromu vyhoření [MPSV ČR]
Září 2024 # Syndrom vyhoření se může v určitou chvíli týkat každého člověka pracujícího v sociálních službách. Seznamte se s jeho rizikovými faktory a příznaky, abyste byli schopni rozeznat včas tento nežádoucí jev na sobě i na svých spolupracovnících. Dozvíte se také, jaké jsou možnosti pomoci, pokud se syndrom vyhoření objeví. Zjistíte i možnosti prevence, abyste mohli předcházet jeho vzniku. Staňte se neohroženými pracovníky a mějte ze svého povolání stále radost. Vaše psychické rozpoložení ovlivní ...
PrevencesyndromuvyhořeníMPSV

Syndrom vyhoření a jak se mu bránit
Září 2024 # Akreditace: MPSV - A2022 - 0080-SP - PC - PP - VP, Pomáhající profese a syndrom vyhoření-jak se mu bránit Cíl semináře Absolventi kurzu se v jeho průběhu seznámí s jednotlivými kategoriemi, ve kterých se syndrom vyhoření projevuje a s jejich vzájemným propojením. Po objasnění konkrétních projevů a mechanismů jejich vytváření, se seznámí s možnostmi preventivních aktivit, které se v současném pojetí lidského jedince jak bio-psycho-sociální jednoty osvědčily. Absolventi si vyzkouší konkrétní ...
Syndromvyhořeníbránit

Stres management, relaxační techniky a prevence syndromu vyhoření
Srpen 2024 # Stress management * Cílem praktického workshopu je pochopit úlohu stresu v našem životě, používat relaxační techniky a věnovat se prevenci syndromu ...
Stresmanagementrelaxačnítechnikyprevencesyndromuvyhoření

vyhoření

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | vyhoření
[?]


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net