SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; webových

Školení: webových

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Moderní HTML 5 – jazyk webových stránek
Srpen 2024 # Předpokládané znalosti Ovládat operační systém, ve kterém pracujete (Windows, Linux, Mac OS). Umět rozbalit archivační soubor typu WinZip nebo WinRAR. Výhodou je zkušenost v programech typu Visual Studio Code, Brackets apod. Dále je výhodou základní znalost anglického jazyka. Cíl kurzu Kódovat stránky v HTML5 a psát čistý, úsporný a efektivní kód. Pochopit princip fungování webových stránek a porozumět způsobu jejich ...
ModerníHTMLjazykwebovýchstránek

ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET
Září 2024 # ASP.NET Core * Kurz je vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí naučit tvořit webové aplikace ve frameworku ASP.NET Core. Ať už se jedná o REST API nebo o uživatelské webové aplikace formou MVC, Razor Pages nebo nového Blazoru. ASP.NET Core je oblíbený a produktivní open-source framework, zastřešující více různých druhů web aplikací. Seznámíte se jak se společným základem, tak s jednotlivými typy aplikací. Kurz je veden ...
ASPNETCoretvorbawebovýchaplikacíprostředíNET

Bezpečnost (nejen) webových aplikací a SSDLC
Září 2024 # Secure Software Development Life Cycle * Kybernetická bezpečnost z pohledu aplikačního a nebo mobilního vývoje je dnes velkým tématem. Tréning je určen analytikům, vývojářům, architektům a bezpečnostním specialistům a je zaměřený na základní pochopení bezpečného vývoje aplikací - Secure Software Development Life Cycle (SSDLC). Provede vás celým životním cyklem a nastíní základy automatizace a DevSecOps. Projdeme společně základní problémy v aplikacích a způsoby jejich řešení. Vyzkoušíme ...
BezpečnostnejenwebovýchaplikacíSSDLC

React framework - tvorba webových aplikací
Srpen 2024 # React basic * Chcete začít tvořit moderní webové aplikace v Reactu a ovládat jeho rozsáhlý ekosystém? Tento praktický kurz vám poskytne hlubší znalosti a dovednosti pro vývoj moderních webových aplikací s použitím Reactu.Na tomto kurzu se seznámíte s filozofií Reactu a prozkoumáte, proč se stal tak populárním. Praktickými příklady si osvojíte základy vývoje ...
Reactframeworktvorbawebovýchaplikací

Základy tvorby webových stránek v HTML a CSS
Červenec 2024 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Požadované vstupní znalosti: základy práce v prostředí Microsoft Windows a znalost internetu. Po ...
ZákladytvorbywebovýchstránekHTML

webových

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | webových

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net