SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; your

Kurzy: your

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy - Find Your Own Way
Srpen 2023 # Již řadu let se diskutuje v podnikatelských kruzích na téma zvyšování konkurenčního prostředí, globalizace a snižování loajality zákazníků ke značkám. To přivedlo manažery řady firem ke snahám porazit konkurenci, nebo se jí vyrovnat snižováním nákladů a změnou přístupu k toku hodnot. To mívá za následek krvácení v cenových válkách s konkurenty, rušení neefektivních činností a propouštění přebytečných zaměstnanců. Proto se takovému přístupu říká plavat v rudém oceánu. My se ...
BlueOceanStrategyBlueStrategyFindYour

Microsoft Power Apps - tvorba vlastních podnikových aplikacíMicrosoft Power Apps - creating your own business applications
Červenec 2023 # Kurz je určen pro uživatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dříve MS Flow), kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace v prostředí MS Power Apps. Součástí kurzu je vytvoření dvou aplikací s přístupem k SharePointu.V kurzu si vytvoříte přehled o možnostech použití Power Apps pro rychlou tvorbu interních aplikací. Kurz je ideální pro členy interních týmů (ICT), které mají na starosti aplikace nad SharePointem nebo VBA aplikace nad Excelem a potřebují zajistit stejnou ...
MicrosoftPowerAppstvorbavlastníchpodnikovýchaplikacíMicrosoftcreatingyourbusinessapplications

Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnancůMotivate your employees and increase your employees engagement
Červenec 2023 # Chcete se konkrétně dozvědět, jaký má tolik opěvovaná motivace vliv na výkon vašich zaměstnanců? Chcete dostat do rukou „klíč“ k účinné motivaci? Chcete si v praxi vyzkoušet změnu pohledu na význam firemní kultury? Pokud třikrát ano, tak to vše bude náplní našeho praktického workshopu a navíc si sami porovnáte účinky finanční a nefinanční motivace a jejich dopady na výkon různých typů za...
MotivacezaměstnancůanebzvýšitangažovanostvašichzaměstnancůMotivateyouremployeesincreaseengagement

your

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | your

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net