SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; zakázky:

Školení: zakázky:

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní
Říjen 2022 # Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na komplexní a prakticky orientovaný úvod do problematiky veřejného zadávání. Budou vysvětleny základní pojmy a postupy z pohledu zadavatele, dodavatelů i dalších účastníků zadávacího procesu. obsah Základní pojmy Co je veřejná zakázka? Zadavatel podle zákona Druhy veřejných zakázek Druhy zadávacích řízení Předpokládaná hodnota a pravidla pro její určení Výjimky ze ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYpraxikomplexnívýklad2denní

Veřejné zakázky – soutěž kvality
Září 2022 # Seminář je koncipován vysoce prakticky. Výklad je doprovázen bohatými příklady z praxe, judikaturou a rozhodovací praxí ÚOHS. Je očekávána a vítána diskuze s účastníky semináře. * • soutěž kvality veřejných zakázek – vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality, • soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů, • zásady 3 E v zadávacím řízení, • ekonomická výhodnost nabídek, • tzv. Quality approach a best ...
Veřejnézakázkysoutěžkvality

Veřejné zakázky – soutěž kvality
Září 2022 # Seminář je koncipován vysoce prakticky. Výklad je doprovázen bohatými příklady z praxe, judikaturou a rozhodovací praxí ÚOHS. Je očekávána a vítána diskuze s účastníky semináře. * • soutěž kvality veřejných zakázek – vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality, • soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů, • zásady 3 E v zadávacím řízení, • ekonomická výhodnost nabídek, • tzv. Quality approach a best ...
Veřejnézakázkysoutěžkvality

Veřejné zakázky – vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření
Říjen 2022 # Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly i nemohly být předvídány. Vyhrazené změny závazku – někdy též nazývány opčním právem – umožňují předem určit podmínky, za nichž lze ...
Veřejnézakázkyvyhrazenézměnyzávazkusmluvzměnysmluvjejichuzavření

Veřejné zakázky – vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření
Říjen 2022 # Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče plnění smlouvy a její případné změny. V průběhu semináře se dozvíte, jak lze realizovat změny smluvních závazků již uzavřených v předchozím zadávacím řízení v režimu zákona, jak se na takové změny lze připravit a jak reagovat na aktuální potřeby zadavatele, které mohly i nemohly být předvídány. Vyhrazené změny závazku – někdy též nazývány opčním právem – umožňují předem určit podmínky, za nichž lze ...
Veřejnézakázkyvyhrazenézměnyzávazkusmluvzměnysmluvjejichuzavření

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - aktuality a praktické zkušenosti
Listopad 2022 # Obchodní právo # Seminář bude zaměřen na poznatky a zkušenosti získané v období několika let, které uplynuly od nabytí účinnosti zákona. Pokusíme se přinést odpovědi na četné otázky, které nebylo v době nabytí účinnosti zákona možné jednoznačně zodpovědět. obsah Předpokládaná hodnota zakázky Kdy tvoří dílčí plnění jednu veřejnou zakázku? Za jakých podmínek lze zakázku dělit na menší části? Opakované a pravidelné nákupy ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYaktualitypraktickézkušenosti

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce
Říjen 2022 # Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace? * Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební ...
Veřejnézakázky:zadávámestavebnípráce

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software
Říjen 2022 # Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na ...
Veřejnézakázky:zadávámeinformačnísystémysoftware

Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
Listopad 2022 # Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení * Ekonomická výhodnost nabídek * Tzv. Quality approach a best value ...
Veřejnézakázky:soutěžitkvalitu?

Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky
Listopad 2022 # Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je koncipovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co nezapomenout, * režimy a druhy zadávacích řízení a zadávací podmínky: rozdíly mezi režimy a druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní ...
Veřejnézakázky:píšemezadávacípodmínky

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE
Říjen 2022 # Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace? * Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební ...
Veřejnézakázky:zadávámestavebnípráceON-LINE

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software - ON-LINE
Říjen 2022 # Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na ...
Veřejnézakázky:zadávámeinformačnísystémysoftwareON-LINE

zakázky:

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zakázky:

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net