SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; zaměstnance

Školení: zaměstnance

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

PERSONÁLNÍ CONTROLLING - - výkony a náklady na zaměstnance
Srpen 2022 # Personalistika # Určeno pro manažery a majitele firem, personální manažery a specialisty HR. cíl Porozumět, jak personální controlling funguje a seznámit se s nástroji, které poskytuje Využít HR - personální controlling nebo Controlling výkonů a nákladů na zaměstnance ve své firmě Umět si zvolit nástroje personálního controllingu a vědět, jak je lze stanovit a vyhodnotit obsah Controllingový přístup v ...
PERSONÁLNÍCONTROLLINGvýkonynákladyzaměstnance

Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce
Únor 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozdíl mezi předpoklady pro výkon práce a požadavky na výkon práce Osvědčení NBÚ jakožto předpoklad pro výkon sjednané práce a pozbytí jeho platnosti  jakožto ...
zbavitneschopnéhozaměstnancedalšípraxiproblémováustanovenízákoníkupráce

Whistleblowing, interní vyšetřování podezření ze spáchání trestných činů, přestupků a protiprávních jednání zaměstnancem
Březen 2022 # Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem pravidly a požadavky kladenými evropskou a českou legislativou na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů), právní režim nakládání s informacemi obsaženými v oznámení, povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, problematika interních vyšetřování, opatřování důkazů a zákonnost jejich získávání, a související témata zásadní pro podnikový i veřejný sektor. Po absolvování semináře získáte přehled o problematice whistelblowingu a s...
Whistleblowinginternívyšetřovánípodezřeníspáchánítrestnýchčinůpřestupkůprotiprávníchjednánízaměstnancem

Whistleblowing, interní vyšetřování podezření ze spáchání trestných činů, přestupků a protiprávních jednání zaměstnancem
Březen 2022 # Prakticky orientovaný seminář, který bude vaším průvodcem pravidly a požadavky kladenými evropskou a českou legislativou na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů), právní režim nakládání s informacemi obsaženými v oznámení, povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, problematika interních vyšetřování, opatřování důkazů a zákonnost jejich získávání, a související témata zásadní pro podnikový i veřejný sektor. Po absolvování semináře získáte přehled o problematice whistelblowingu a s...
Whistleblowinginternívyšetřovánípodezřeníspáchánítrestnýchčinůpřestupkůprotiprávníchjednánízaměstnancem

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
Květen 2022 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci ...
problematickéhozaměstnancepředcházenířešeníproblémů

Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, - ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
Únor 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s praktickým uplatňováním všech způsobů skončení pracovních poměrů i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jako vůbec nejfrekventovanější problematiky pracovněprávních vztahů. obsah Problém neplatnosti právních jednání ve ...
PastizaměstnancezaměstnavatelesouvislostiVZNIKEMZMĚNOUSKONČENÍMPRACOVNÍHOPOMĚRU

JAK SE VYPOŘÁDAT S PROBLEMATICKÝM ZAMĚSTNANCEM
Březen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro všechny zaměstnavatele, kteří při zajišťování svých činností najímají a propouští zaměstnance. Zejména pro jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a právníky. V neposlední řadě také pro vedoucí zaměstnance a pracovníky personálních (HR) oddělení a pro mzdové účetní. cíl Zaměstnanci si vypráví mnoho příběhů o nepříjemnostech, které musí u některých zaměstnavatelů snášet. Avšak mnoho zaměstnavatelů by mohlo vyprávět ...
VYPOŘÁDATPROBLEMATICKÝMZAMĚSTNANCEM

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
Květen 2022 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci ...
problematickéhozaměstnancepředcházenířešeníproblémůON-LINE

Adaptační proces nového zaměstnanceAdaptation Process of a new employee
Duben 2022 # Adaptační proces nového zaměstnance má velmi významný vliv na výkonnost, loajálnost, efektivitu práce, jeho setrvání ve společnosti, a tím prosperitu a stabilitu celé organizace. V průběhu kurzu se personalisté, manažeři, ředitelé i majitelé společnosti seznámí se zásadními informacemi z oblasti adaptace nového pracovníka, jeho rychlé seznámení s celou společností, jeho podílu na hodnotách firmy, zahájení práce, vytvoření jeho sounáležitosti s pracovní pozicí, kolegy, nadřízenými i strategickým ...
AdaptačníprocesnovéhozaměstnanceAdaptationProcessemployee

zaměstnance

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zaměstnance

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde