SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; zdrav��

Školení: zdrav��

Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení

MASÉR PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Duben 2022 # Cílové znalosti poučen o kompetencích k výkonu svého povolání zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém je orientován v základech psychologie a komunikace ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur Cílové ...
MASÉROBLASTZDRAVOTNICTVÍ

MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz
Únor 2022 # Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je akreditováno u MŠMT ČR pod číslem jednacím: 055 - 2009–50-R a splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro následné vydání „Živ...
MASÉRsportovnírekondičnímasážemimooblastzdravotnictvírekvalifikačníkurz

Odčinění újmy při ublížení na zdraví
Únor 2022 # Cíl semináře Seznámit posluchače a aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčinění újmy na přirozených právech člověka a přiznávání přiměřeného zadostiučinění (újma na zdraví, ochrana osobnosti, odškodnění za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí, nekalá soutěž apod.). ...
Odčiněníújmyublíženízdraví

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ve firmách
Srpen 2022 # Personalistika # O fenoménu work-life balance ve firmě reálně a v praxi . Osvojíte si praktický přínos žití dle zásad work-life balance z pohledu jedince (pracovníka, manažera) i firmy a byznysu . Žádné nudné poučky, ale praxe, hra a příležitost pro hledání osobní rovnováhy. obsah Co je work-life balance a jak si ho udržet, přístup: já jsem tady taky! Work-life balance ve firmě – přínos pro byznys – a co já? Základní pilíře ...
ZDRAVÝŽIVOTNÍSTYLfirmách

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2022
Březen 2022 # Cílem semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven se zaměřením na úhradu zdravotních služeb. * • smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb – právní zakotvení, obsah, náležitosti, • vyhláška č. 618 - 2006 S., o rámcových smlouvách, • navázání smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou, • výběrová řízení dle zákona č. 48 - 1997 Sb., • vykazování hrazených zdravotních ...
Smluvnívztahmeziposkytovatelemzdravotnípojišťovnoupraxizaměřenímúhraduroce2022

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou v praxi se zaměřením na úhradu v roce 2022
Březen 2022 # Cílem semináře je předat praktické zkušenosti z oblasti smluvních vztahů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven se zaměřením na úhradu zdravotních služeb. * • smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb – právní zakotvení, obsah, náležitosti, • vyhláška č. 618 - 2006 S., o rámcových smlouvách, • navázání smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou, • výběrová řízení dle zákona č. 48 - 1997 Sb., • vykazování hrazených zdravotních ...
Smluvnívztahmeziposkytovatelemzdravotnípojišťovnoupraxizaměřenímúhraduroce2022

Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
Květen 2022 # Na semináři získáte aktuální přehled o zdravotním pojištění a očekávaných změnách. * • změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022, • změna zdravotní pojišťovny, • zálohy OSVČ, • možnosti elektronické komunikace se ZP, • dlouhodobý pobyt v cizině, • cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Odpovědi na dotazy. ...
Zákonzdravotnímpojištěníroce2022

Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022
Květen 2022 # Na semináři získáte aktuální přehled o zdravotním pojištění a očekávaných změnách. * • změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022, • změna zdravotní pojišťovny, • zálohy OSVČ, • možnosti elektronické komunikace se ZP, • dlouhodobý pobyt v cizině, • cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Odpovědi na dotazy. ...
Zákonzdravotnímpojištěníroce2022

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně od 1. 1. 2022, správné postupy a řešení chyb
Únor 2022 # Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění, podmínkám při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Věnovat se bude příkladům z praxe i vašim konkrétním dotazům. Výklad vychází z dlouholetých poznatků, zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Možnost individuální konzultace po skončení semináře. * • nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění, • průměrná mzda a rozhodná částka ve zdravotním ...
Zdravotnípojištěnímzdovéúčtárně2022správnépostupyřešeníchyb

Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně od 1. 1. 2022, správné postupy a řešení chyb
Únor 2022 # Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění, podmínkám při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Věnovat se bude příkladům z praxe i vašim konkrétním dotazům. Výklad vychází z dlouholetých poznatků, zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Možnost individuální konzultace po skončení semináře. * • nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění, • průměrná mzda a rozhodná částka ve zdravotním ...
Zdravotnípojištěnímzdovéúčtárně2022správnépostupyřešeníchyb

Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb
Leden 2022 # Akreditace: MPSV - A2021 - 0180-SP - PC - PP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich dostupnost a financování MV - AK - PV-44 - 2021; Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování služeb Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni, jejich dostupnost, financování, a zjišťování potřeb. ...
Sociálnísociálnězdravotníslužbymístníúrovnidostupnostfinancovánízjišťovánípotřeb

zdrav��

Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zdrav��

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde