SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # praktických [2]

Školení: praktických

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Říjen 2024 # Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn ...
Mateřskádceřináspolečnostdaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
Říjen 2024 # Lektor na semináři provede ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu účetnictví a daní, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Výklad bude zaměřen také na vztahy mezi spojenými osobami, na společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení, a na pravidla proti vyhýbání se daňové povinnosti ve vztahu mezi přidruženými osobami. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn ...
Mateřskádceřináspolečnostdaňovéhoúčetníhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Zahraniční obchod se službami z pohledu DPH na praktických příkladech
Listopad 2024 # 20 příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH. Na semináři budou na konkrétních praktických příkladech obchodních transakcí prezentovány klíčové aspekty problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky. * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové ...
Zahraničníobchodslužbamipohledupraktickýchpříkladech

Zahraniční obchod se službami z pohledu DPH na praktických příkladech
Listopad 2024 # 20 příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH. Na semináři budou na konkrétních praktických příkladech obchodních transakcí prezentovány klíčové aspekty problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky. * • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové ...
Zahraničníobchodslužbamipohledupraktickýchpříkladech

Správa majetku z pohledu naplňování principů 3E včetně praktických příkladů
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-191 - 2024; Správa majetku z pohledu naplňování principů 3E včetně praktických příkladů (webinář) Cíl semináře V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolními mechanismy, které jsou nástrojem pro aplikaci principů 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v organizaci. V dalších blocích bude uceleně představen koloběh majetku a vazby na principy 3E s v...
Správamajetkuz pohledunaplňováníprincipůvčetněpraktickýchpříkladů

DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů
Září 2024 # Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Zároveň budou posluchači informováni o výpočtu obratu pro rok 2024. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy. * • DPH v tuzemsku – fikce úplaty, judikatura, vklady, vyřazení majetku z podnikání, • opravy základu a výše daně na straně dodavatele a odběratele, případné ...
pokročilédesítkáchpraktickýchpříkladů

DPH pro pokročilé na desítkách praktických příkladů
Září 2024 # Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Zároveň budou posluchači informováni o výpočtu obratu pro rok 2024. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy. * • DPH v tuzemsku – fikce úplaty, judikatura, vklady, vyřazení majetku z podnikání, • opravy základu a výše daně na straně dodavatele a odběratele, případné ...
pokročilédesítkáchpraktickýchpříkladů

Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně praktických příkladů
Říjen 2024 # Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu, a to včetně řešení praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy v roce 2024 ve srovnání s předchozím stavem podle aktuálního ...
Automobilfiremnípraxikompletnídaňovýpohledvčetněpraktickýchpříkladů

Automobil ve firemní praxi – kompletní daňový pohled včetně praktických příkladů
Říjen 2024 # Cílem semináře je komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad zaměstnancům při použití automobilu, a to včetně řešení praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy v roce 2024 ve srovnání s předchozím stavem podle aktuálního ...
Automobilfiremnípraxikompletnídaňovýpohledvčetněpraktickýchpříkladů

MS Excel - základy tabulek a praktických funkcí
Září 2024 # MS Excel - For Beginners * Kurz základů práce s tabulkovým kalkulátorem je navržen tak, aby poskytoval praktické dovednosti a vytvořil pevnou platformu pro pokročilejší práci v Excelu. V průběhu školení si procvičíte základní operace v prostředí Excelu, jako jsou vytváření tabulek, formátování buněk, používání vzorců a funkcí, třídění a filtrování dat a mnoho ...
Excelzákladytabulekpraktickýchfunkcí

praktických

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | praktických

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net