SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # financni analyza ��� krok po kroku az k souhrnnym analyzam

KURZ: Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám

Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Dokážete analyzovat finanční zdraví podniku a rozhodovat na základě finančních analýz pro dosažení podnikových cílů. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * 1. den Finanční řízení v souvislostech: Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku. Metody financování podniku. Finanční plánování. Základy finanční analýzy: Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost. Jak číst ve finančních výkazech. Případová studie. Metody finanční analýzy: Finanční analýza a její zdroje. Horizontální a vertikální finanční analýza. Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability. Příklad sestavení finanční analýzy. Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků): Konstrukce rozdílových ukazatelů. Finanční ukazatele oběžného majetku (pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál, ukazatele čistého cash flow). Finanční ukazatele zisku (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT). Ukazatele marže, kalkulace neúplných nákladů. Příklady kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu. Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 2. den Kalkulace úplných nákladů: Kalkulační vzorec. Příklady kalkulací úplných nákladů. Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze – Poměrové ukazatele: Konstrukce poměrových ukazatelů. Interpretace poměrových ukazatelů. Základní rozdělení poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability (Profitability Ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE. Praktické příklady. Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios): Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál. Praktické příklady. Ukazatele aktivity (Activity Ratios): Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv. Praktické příklady. Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios): Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti. Dluh na vlastní kapitál. Finanční páka. Kapitálová přiměřenost. Praktické příklady. Ukazatele produktivity: Produktivita práce. Metody financování podniku: Rozhodování o zdrojích. Velikost podniku. Cena zdrojů – náklady na kapitál. Druhy zdrojů a typy zdrojů. Finanční páka. Du Pontova analýza: Princip základních činitelů efektivity. ROA, ROE. Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 3. den: Modely finanční analýzy (soustavy ukazatelů): Hodnocení finanční stability firmy. Du Pontova analýza rentability. Základní rozdělení poměrových ukazatelů. Nástroje hodnocení finanční výkonnosti podniků – Predikční modely: Paralelní soustava ukazatelů. Bankrotní a bonitní modely a jejich konstrukce. Index bonity. Altmanův model. Tamariho model – score. Kralickuv Quick


Program kurzu

1. den
Finanční řízení v souvislostech:
Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.
Metody financování podniku.
Finanční plánování.
Základy finanční analýzy:
Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost. Jak číst ve finančních výkazech. Případová studie.
Metody finanční analýzy:
Finanční analýza a její zdroje.
Horizontální a vertikální finanční analýza.
Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability.
Příklad sestavení finanční analýzy.
Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků):
Konstrukce rozdílových ukazatelů.
Finanční ukazatele oběžného majetku (pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál, ukazatele čistého cash flow).
Finanční ukazatele zisku (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT).
Ukazatele marže, kalkulace neúplných nákladů.
Příklady kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu.
Případová studie z oblasti finanční analýzy:
Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.
2. den
Kalkulace úplných nákladů:
Kalkulační vzorec.
Příklady kalkulací úplných nákladů.
Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze – Poměrové ukazatele:
Konstrukce poměrových ukazatelů.
Interpretace poměrových ukazatelů.
Základní rozdělení poměrových ukazatelů.
Ukazatele rentability (Profitability Ratios):
ROA, ROE, ROS, ROCE.
Praktické příklady.
Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios):
Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál.
Praktické příklady.
Ukazatele aktivity (Activity Ratios):
Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv.
Praktické příklady.
Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios):
Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti.
Dluh na vlastní kapitál.
Finanční páka.
Kapitálová přiměřenost.
Praktické příklady.
Ukazatele produktivity:
Produktivita práce.
Metody financování podniku:
Rozhodování o zdrojích.
Velikost podniku.
Cena zdrojů – náklady na kapitál.
Druhy zdrojů a typy zdrojů.
Finanční páka.
Du Pontova analýza:
Princip základních činitelů efektivity.
ROA, ROE.
Případová studie z oblasti finanční analýzy:
Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.
3. den:
Modely finanční analýzy (soustavy ukazatelů):
Hodnocení finanční stability firmy.
Du Pontova analýza rentability.
Základní rozdělení poměrových ukazatelů.
Nástroje hodnocení finanční výkonnosti podniků – Predikční modely: Paralelní soustava ukazatelů.
Bankrotní a bonitní modely a jejich konstrukce.
Index bonity.
Altmanův model.
Tamariho model – score.
Kralickuv Quick test.
Ukazatele firemní výkonnosti:
Ukazatele na bázi přidané hodnoty EVA, MVA.
Pyramidový rozklad EVA.
Případová studie z oblasti finanční analýzy:
Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.
14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     1. denFinanční řízení v souvislostech: Podniková strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.Metody financování podniku.Finanční plánování. Základy finanční analýzy: Finanční výkazy (Rozvaha, Výsledovka, cash flow), jejich struktura a vzájemná provázanost. Jak číst ve finančních výkazech. Případová studie. Metody finanční analýzy: Finanční analýza a její zdroje.Horizontální a vertikální finanční analýza.Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability.Příklad sestavení finanční analýzy. Rozdílové ukazatele (fondy finančních prostředků): Konstrukce rozdílových ukazatelů.Finanční ukazatele oběžného majetku (pracovní kapitál, čistý pracovní kapitál, ukazatele čistého cash flow).Finanční ukazatele zisku (EBIT, EBT, EAT, EBITDA, NOPAT).Ukazatele marže, kalkulace neúplných nákladů.Příklady kalkulace neúplných nákladů, bod zvratu. Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.2. denKalkulace úplných nákladů: Kalkulační vzorec.Příklady kalkulací úplných nákladů. Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze – Poměrové ukazatele: Konstrukce poměrových ukazatelů.Interpretace poměrových ukazatelů.Základní rozdělení poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability (Profitability Ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE.Praktické příklady. Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios): Okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál.Praktické příklady. Ukazatele aktivity (Activity Ratios): Rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv.Praktické příklady. Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios): Ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti.Dluh na vlastní kapitál.Finanční páka.Kapitálová přiměřenost.Praktické příklady. Ukazatele produktivity: Produktivita práce. Metody financování podniku: Rozhodování o zdrojích.Velikost podniku.Cena zdrojů – náklady na kapitál.Druhy zdrojů a typy zdrojů.Finanční páka. Du Pontova analýza: Princip základních činitelů efektivity.ROA, ROE.Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 3. den:Modely finanční analýzy (soustavy ukazatelů): Hodnocení finanční stability firmy.Du Pontova analýza rentability.Základní rozdělení poměrových ukazatelů. Nástroje hodnocení finanční výkonnosti podniků – Predikční modely: Paralelní soustava ukazatelů.Bankrotní a bonitní modely a jejich konstrukce.Index bonity.Altmanův model.Tamariho model – score.Kralickuv Quick test. Ukazatele firemní výkonnosti: Ukazatele na bázi přidané hodnoty EVA, MVA.Pyramidový rozklad EVA. Případová studie z oblasti finanční analýzy: Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min. 14:15–16:00 Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení. Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Na semináři se seznámíte s metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Dokážete analyzovat finanční zdraví podniku a rozhodovat na základě finančních analýz pro dosažení podnikových cílů. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_102170_financni-analyza-–-krok-po-kroku-az-k-souhrnnym-analyzam.html

Finančníanalýzakrokkrokusouhrnnýmanalýzám


Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net