SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # spotrebni dane ��� po novele zakona s u cinnosti od 1 11 2022 a od 13 2 2023

KURZ: Spotřební daně – po novele zákona s účinností od 1. 11. 2022 a od 13. 2. 2023

Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179 - 2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je vedena snahou o efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým, nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Novela zákona zapracovává směrnici Rady 2020 - 262 - EU.Ta upravuje zejména podmínky pohybu vybraných výrobků, zavádí elektronickou evidenci dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu a zpřesňuje podmínky zasílání vybraných výrobků v rámci přeshraničního styku. * I. etapa – teoretická příprava a zavedení nových pojmů do zákona o spotřebních daních. II. etapa – zavedení nových praktických postupů. • návaznost na celní kodex, • částečné ztráty vybraných výrobků, stanovení společného prahu podle nařízení komise, • reedice právní fikce uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, • doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU, • vrácení spotřební daně plátci, který dodává vybrané výrobky do jiného členského státu, • zasílání vybraných výrobků, • aktuální změny zákona o spotřebních daních podle jednotlivých komodit vybraných výrobků. Odpovědi na dotazy.


Program kurzu

I. etapa – teoretická příprava a zavedení nových pojmů do zákona o spotřebních daních.
II. etapa – zavedení nových praktických postupů.

návaznost na celní kodex,

částečné ztráty vybraných výrobků, stanovení společného prahu podle nařízení komise,

reedice právní fikce uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu,

doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU,

vrácení spotřební daně plátci, který dodává vybrané výrobky do jiného členského státu,

zasílání vybraných výrobků,

aktuální změny zákona o spotřebních daních podle jednotlivých komodit vybraných výrobků.
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     I. etapa – teoretická příprava a zavedení nových pojmů do zákona o spotřebních daních.II. etapa – zavedení nových praktických postupů.• návaznost na celní kodex,• částečné ztráty vybraných výrobků, stanovení společného prahu podle nařízení komise,• reedice právní fikce uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu,• doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU,• vrácení spotřební daně plátci, který dodává vybrané výrobky do jiného členského státu,• zasílání vybraných výrobků,• aktuální změny zákona o spotřebních daních podle jednotlivých komodit vybraných výrobků. Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Na semináři se seznámíte obsáhlou novelou zákona o spotřebních daních zákonem č. 179 - 2022 Sb., která implementuje ve dvou etapách směrnici EU, která je vedena snahou o efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým, nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v rámci Evropské unie. Novela zákona zapracovává směrnici Rady 2020 - 262 - EU.Ta upravuje zejména podmínky pohybu vybraných výrobků, zavádí elektronickou evidenci dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu a zpřesňuje podmínky zasílání vybraných výrobků v rámci přeshraničního styku.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_103244_spotrebni-dane-–-po-novele-zakona-s-ucinnosti-od-1--11--2022-a-od-13--2--2023.html

Spotřebnídaněnovelezákonaúčinností20222023


Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net