SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # kronikarstvi pro mesta a obce – aktualni tr endy a praxe

KURZ: Kronikářství pro města a obce – aktuální trendy a praxe

Seminář je věnován problematice moderního vedení kronik měst a obcí se zaměřením na aktuální právní předpisy upravující tuto oblast, postavení a práva kronikáře vývoj a aktuální trendy kronikářství ve spojitosti s digitalizací a příklady dobré praxe. Cíl semináře Seznámení s vývojem kronikářství, zasazení kronikářské činnosti do legislativního a společenského rámce a náhled praxe vedení kronik v 21. století v analogové a digitální podobě.


Program kurzu


Seminář je věnován problematice moderního vedení kronik měst a obcí se zaměřením na aktuální právní předpisy upravující tuto oblast, postavení a práva kronikáře vývoj a aktuální trendy kronikářství ve spojitosti s digitalizací a příklady dobré praxe.


Cíl semináře Seznámení s vývojem kronikářství, zasazení kronikářské činnosti do legislativního a společenského rámce a náhled praxe vedení kronik v 21. století v analogové a digitální podobě.
Obsah semináře
* význam nejen obecních kronik v 21. století čili smysl moderního kronikářství
- přehled vývoje kronikářství v českých zemích
- aktuální právní předpisy upravující problematiku kronikářství a související legislativa
- postavení a práva kronikáře
- zdroje informací v analogovém a digitálním světě
- práce s daty, jejich třídění, hodnocení a využití v kronikářské práci
- nácvik evaluace informačních zdrojů, praktická tvorba kronikářských záznamů podle témat
- chyby při formulování kronikářských zápisů (jazykové styly, rétorické postupy, forma a obsah)
- analog kontra digitál čili trvalá udržitelnost kronikářství v praxi

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_108500_kronikarstvi-pro-mesta-a-obce-–-aktualni-trendy-a-praxe.html

Kronikářstvíměstaobceaktuálnítrendypraxe


Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net