SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # novy stavebni zakon a judikatura ve vecech st avebnich - aktualne

KURZ: Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně

Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová


Program kurzuZákladní témata semináře:

* využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob

* zásady práce s judikaturou správních soudů

* judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo
- organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová podjatost aj. otázky)
- územní plánování
- povolování staveb (zejména integrace řízení, fiktivní úkony staveních úřadů a dotčených orgánů a závazná stanoviska dotčených orgánů aj.)

* soudní přezkum v oblasti územního plánování

* soudní přezkum činnosti a rozhodnutí stavebních úřadů


Obsah kurzu - školení     Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, systémová podjatost aj. otázky) - územní plánování - povolování staveb (zejména integrace řízení, fiktivní úkony staveních úřadů a dotčených orgánů a závazná stanoviska dotčených orgánů aj.) * soudní přezkum v oblasti územního plánování * soudní přezkum činnosti a rozhodnutí stavebních úřadů

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně


Přihláška na kurz: 25.4.2024 Praha
# Změna ceny kurzu: 2.719,00 Kč/Kurz
* (Cena včetně DPH: 3.289,99 Kč/Kurz
25.04.2024; 9.00 - cca 16:00 Vložné: 3290 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +180 Kč/os. ] - 3290 (cena kurzu včetně DPH) - 2719

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_112130_novy-stavebni-zakon-a-judikatura-ve-vecech-stavebnich---aktualne.html

Novýstavebnízákonjudikaturavěcechstavebníchaktuálně


Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net