SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # jak pravidla uplatnovani dph ovlivnuji vykazo vani intrastatu – pro pokrocile

KURZ: Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU – pro pokročilé

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování INTRASTATU. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování INTRASTATU je daleko více. Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit. Seminář tedy není zaměřen na výklad základních pravidel vykazování INTRASTATU a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale nabízí pouze složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat. * Základní definice nutné k výkladu: • definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat, • definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech, • definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH, • pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci, • definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země. Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování INTRASTATU: • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky, • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky, • pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH, • pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH, • pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby, • pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby, • přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty), • dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska, • vývoz zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU a další složitější transakce. Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období. Opravy výkazů INTRASTAT ve vazbě na změnu základu DPH. Odpovědi na dotazy.


Program kurzu

Základní definice nutné k výkladu:

definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat,

definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech,

definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH,

pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci,

definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země.
Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování INTRASTATU:

pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky,

pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky,

pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH,

pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH,

pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby,

pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby,

přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty),

dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska,

vývoz zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU a další složitější transakce.
Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období.
Opravy výkazů INTRASTAT ve vazbě na změnu základu DPH.
Odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu - školení     Základní definice nutné k výkladu:• definice předmětu vykazování, tedy obchodních transakcí, které zpravodajské jednotky pro účely vykazování musí sledovat,• definice místa plnění při dodání zboží do jiného členského státu EU a při pořízení z jiného členského státu EU a při třístranných a vícestranných obchodech,• definice přemístění zboží z pohledu zákona o DPH,• pravidla uplatňování DPH při poskytování služby práce na movité věci,• definice místa plnění při dovozu ze třetí země a při vývozu do třetí země.Příklady složitějších transakcí jak z pohledu uplatňování DPH, tak z pohledu vykazování INTRASTATU:• pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky,• pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska na základě smluv, do kterých vstupují dvě české zpravodajské jednotky,• pohyb zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, při kterém kupujícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH,• pohyb zboží z jiného členského státu EU do tuzemska, při kterém prodávajícímu z jiného členského státu EU v tuzemsku vzniká povinnost registrace k DPH,• pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby vrací objednateli služby,• pohyby zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU za účelem poskytování služby práce na movité věci v případech, kdy se zboží po poskytnutí služby nevrací objednateli služby,• přemístění zboží mezi tuzemskem a jiným členským státem EU (různé varianty),• dovoz zboží ze třetí země s propuštěním do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě EU a následným dopravením do tuzemska,• vývoz zboží z tuzemska do třetí země s podáním celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu v jiném členském státě EU a další složitější transakce.Vliv data vniku daňové povinnosti na aplikaci definice referenčního období. Opravy výkazů INTRASTAT ve vazbě na změnu základu DPH. Odpovědi na dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování INTRASTATU. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování INTRASTATU je daleko více. Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit. Seminář tedy není zaměřen na výklad základních pravidel vykazování INTRASTATU a definici jednotlivých údajů, které se do výkazů uvádějí, ale nabízí pouze složitější obchodní situace, které při vnitrounijním obchodě mohou nastávat.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU – pro pokročilé


Přihláška na kurz: 31.5.2024 Praha
# Změna ceny kurzu: 2.390,00 CZK /Kurz
* (Cena včetně DPH: 2.891,90 CZK /Kurz
31. 5. 2024; 9:00–13:00 - - - - - kód: 2403510 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 240351A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 240351B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 240351C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_112238_jak-pravidla-uplatnovani-dph-ovlivnuji-vykazovani-intrastatu-–-pro-pokrocile.html

pravidlauplatňováníovlivňujívykazováníINTRASTATUpokročilé


Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net