SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # specialista marketingu zkouska z profesni kv alifikace

KURZ: Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace

Tento kurz je akreditovaný

Baví Vás marketing, provádění výzkumů, stanovení strategií či marketingová komunikace? Hledáte v této oblasti uplatnění, máte praxi, ale chybí Vám doklad, který by potvrdil, že máte i odborné vzdělání? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně a doživotně platný certifikát, kterým můžete prokázat, že odborné schopnosti máte. A to na široké spektrum marketingových aktivit.


Program kurzu


Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti [občanský průkaz nebo pas]. V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Zkouška se skládá:
- písemná část [testová]
- ústní část
- praktické předvedení s ústním vysvětlením

Písemná část:
Každé kritérium je ověřováno min. 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria [témata] a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50% otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test.
Ústní část:
Autorizovaný zástupce [zkoušející] ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.
Praktické předvedení:
Vychází z kompetencí a kritérií hodnotícího standardu. Uchazeč bude praktické předvedení také ústně vysvětlovat a obhajovat.

Zkouška je vykonávána před jednočlennou zkušební komisí.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: Březen 2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: Duben 2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Specialista marketingu, zkouška z profesní kvalifikace - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: Květen 2024 Ostrava-Vítkovice

Přihlašování je možné nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_51074_specialista-marketingu--zkouska-z-profesni-kvalifikace.html

Specialistamarketinguzkouškaprofesníkvalifikace


Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net