SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # verejne zakazky – podlimitni a nadlimitni r ezim – novinky souvisejici s novelizaci

KURZ: Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací

Tento kurz je akreditovaný

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele (def


Program kurzu


Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek.

Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele (definice, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, elektronizace zadávacích řízení, některé výjimky a smíšené zakázky), odpovědné zadávání.

Zad á vac í podm í nky, administrace průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd.

Podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení.

Nadlimitní režim – podmínky pro použití druhů řízení, druhy řízení a postup v nich.

Kvalifikace (principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele).

Otev í rání, posouzení, hodnocení (pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace.

Uzav ř en í smlouvy a zru š en í , uve ř ejn ě n í smlouvy (registr smluv), podm í nky změny smlouvy a dodatečných zakázek.

Pr ů b ěž n á diskuse s úč astn í ky v pr ů b ě hu cel é ho semin ář e.


Obsah kurzu - školení     Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele (definice, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, elektronizace zadávacích řízení, některé výjimky a smíšené zakázky), odpovědné zadávání. Zad á vac í podm í nky, administrace průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd. Podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení. Nadlimitní režim – podmínky pro použití druhů řízení, druhy řízení a postup v nich. Kvalifikace (principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele). Otev í rání, posouzení, hodnocení (pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace. Uzav ř en í smlouvy a zru š en í , uve ř ejn ě n í smlouvy (registr smluv), podm í nky změny smlouvy a dodatečných zakázek. Pr ů b ěž n á diskuse s úč astn í ky v pr ů b ě hu cel é ho semin ář e.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_94989_verejne-zakazky-–-podlimitni-a-nadlimitni-rezim-–-novinky-souvisejici-s-novelizaci.html

Veřejnézakázkypodlimitnínadlimitnírežimnovinkysouvisejícínovelizací


Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net