HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # před

Kurzy: před

Strana: | 1 | 2 | 3 | 7 | Celkem: 75 seminářů, kurzů a/nebo školení # před


Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů

Listopad 2020 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 7 letech alikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle ... # 1. VOX a.s.
Postup | kontroly | podle | zákona | 2012 | Sb., | kontrolního | řádu | souvisejících | předpisů


Zahraniční obchod – komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, vykazování INTRASTATU

Srpen 2020 # Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. * ... # 1. VOX a.s.
Zahraniční | obchod | komplexní | výklad | pohledu | uplatňování | DPH, | celních | předpisů, | vykazování | INTRASTATU


Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích podmínek a vykazování INTRASTATu

Říjen 2020 # Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s ... # 1. VOX a.s.
Zahraniční | obchod | pohledu | uplatňování | DPH, | celních | předpisů, | aplikace | dodacích | podmínek | vykazování | INTRASTATu


Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Říjen 2020 # Cílem uvedeného kurzu je seznámit vás s aktuální legislativní úpravou správy dokumentů v ČR po posledních novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících. Účastí získáte praktické návody pro následnou aplikaci nových poznatků ... # 1. VOX a.s.
Správa | dokumentů | původců | novelách | zákona | archivnictví | spisové | službě | předpisů | souvisejících


ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek incoterms a vykazování intrastatu - 3denní

Srpen 2020 # Obsah: 1. den: Dopady Incoterms 2020 na obchod se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH * Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, ... # Studio W
ZAHRANIČNÍ | OBCHOD | komplexní | výklad | pohledu | uplatňování | DPH, | celních | předpisů, | aplikace | dodacích | doložek | incoterms | vykazování | intrastatu | 3denní


Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing

Září 2020 # Po absolvování kurzu se budete umět velmi dobře orientovat v oblasti majetku podle českých účetních předpisů a podle IFRS. * Srovnání základních postupů podle IFRS a podle českých předpisů. Srovnání koncepčního rámce dle IFRS a zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500 - ... # 1. VOX a.s.
Majetek | podle | českých | předpisů | IFRS | srovnání, | včetně | nového | standardu | leasing


Právní předpisy nejenom pro daňové poradce (ZDP závislá činnost, pojistné na sociální zabezpečení, cestovní náhrady…)

Srpen 2020 # Absolvováním seminářů získáte aktuální a ucelený pohled na zákon o daních z příjmů – závislá činnost, zákon o zdravotním pojištění a na pojistné na sociální zabezpečení a na cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů. * ... # 1. VOX a.s.
Právní | předpisy | nejenom | daňové | poradce | (ZDP | závislá | činnost, | pojistné | sociální | zabezpečení, | cestovní | náhrady…)


Akciová společnost a s.r.o. v předvečer rozsáhlých změn

Listopad 2020 # Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy: * obchodní rejstřík - přímý zápis notářem – přetrvávající nejasnosti - rejstříkový přezkum platnosti usnesení valné hromady - evidence skutečných majitelů aktuálně i perspektivně, ve světle požadavků V. směrnice AML ... # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Akciová | společnost | s.r.o. | předvečer | rozsáhlých | změn


Asistentka – královna předpokoje

Červen 2020 # Každý šéf vyžaduje od své asistentky jiné povinnosti. Workshop vám pomůže zvládnout obvyklé i ty méně obvyklé náročné situace, které asistentská práce přináší – ať už jste asistentkou v nadnárodní korporaci, nebo držíte stráž například na recepci u několika lékařů s plnými čekárnami. * Aktivní komunikační dovednosti asistentky: • komunikace ... # 1. VOX a.s.
Asistentka | královna | předpokoje


Interaktivní seminář - ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberšikanou a dalšími hrozbami

Červen 2020 # Akreditace: MPSV - MPSV A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP, Název akreditace: Úvod do kyberšikany MŠMT - MŠMT 1037 - 2017-1-177, Název akreditace: Kyberšikana ve školství, Cílem dvoudenního interaktivního semináře je ... # Aliaves Co., a.s.
Interaktivní | seminář | ochrana | dětí | internetu | před | sexuálními | predátory, | kyberšikanou | dalšími | hrozbami


Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím

Září 2020 # V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte se, co jednotlivé nemoci znamenají v našem životě, jak vše souvisí s myšlenkami v hlavě a jaké jsou cesty ke změně a uzdravení se. * • jak funguje naše ... # 1. VOX a.s.
Psychosomatika | práce | myslí | tělem | aneb | předejít | potížím


Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím

Červen 2020 # V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte se, co jednotlivé nemoci znamenají v našem životě, jak vše souvisí s myšlenkami v hlavě a jaké jsou cesty ke změně a uzdravení se. * • jak funguje naše ... # 1. VOX a.s.
Psychosomatika | práce | myslí | tělem | aneb | předejít | potížím

před

Strana: | 1 | 2 | 3 | 7 | Celkem: 75 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | před

HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu