HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # rizeni o prestupcich podle spravniho radu a z akona o odpovednosti za prestupky a rizeni o nich

ŠKOLENÍ: Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů * Řízení před orgánem I. stupně - oznamování přestupků - * přijímání po
Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů * Řízení před orgánem I. stupně - oznamování přestupků - * přijímání podnětů - úkony před zahájením řízení - * věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost - * předání věci - * odložení věci - účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD - * účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO) - * osoba přímo postižená spácháním přestupku - * zákonný zástupce mladistvého obviněného - * OSPOD - překážky v řízení - průběh řízení - zahájení řízení z moci úřední - * zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení - právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí - ústní jednání - dokazování - zajištění průběhu řízení - * záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - přerušení řízení - zastavení řízení - rozhodnutí, narovnání - * výroková část rozhodnutí o přestupku - zvláštní druhy řízení - * společné řízení - * řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - * příkaz, příkaz na místě * Odvolací řízení - osoby oprávněné podat odvolání - odvolání a postup orgánu prvního stupně - řízení u odvolacího správního orgánu * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku - nové rozhodnutí - přezkumné řízení - přezkum příkazu na místě - přechod pokuty na právního nástupce PO * Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - výkon působnosti - evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení) - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - přehled přestupků - přechodná ustanovení

Obsah kurzu - školení     Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů * Řízení před orgánem I. stupně - oznamování přestupků - * přijímání podnětů - úkony před zahájením řízení - * věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost - * předání věci - * odložení věci - účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD - * účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO) - * osoba přímo postižená spácháním přestupku - * zákonný zástupce mladistvého obviněného - * OSPOD - překážky v řízení - průběh řízení - zahájení řízení z moci úřední - * zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení - právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí - ústní jednání - dokazování - zajištění průběhu řízení - * záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - přerušení řízení - zastavení řízení - ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurzTermíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --
http://skoleni.net/skoleni_85025_rizeni-o-prestupcich-podle-spravniho-radu-a-zakona-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich.html

Řízení | přestupcích | podle | správního | řádu | zákona | odpovědnosti | přestupky | řízení | nich


HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu