SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; úřadu

Školení: úřadu

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Červen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-632 - 2021, Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě (webinář) Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Ve ...
Ukládánípovinnostístavebnímúřademkontrolníprohlídkastavbyzvláštnípravomocistavebníhoúřadu

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pomoci a podle nařízení EU. Cílem je též přiblížit posluchačům judikaturu Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a českých soudů ...
Mezinárodníprávopraximatričníchúřadů

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
Červen 2022 # Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů. * • závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením ...
Vybranénálezykontrolfinančníhoúřadu

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
Červen 2022 # Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti. Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů. * • závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením ...
Vybranénálezykontrolfinančníhoúřadu

Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
Květen 2022 # Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů * povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo * jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR * jak probíhá kontrola ÚOOÚ, vztah ke ...
doložitsouladGDPRkontroleúřaduochranuosobníchúdajů

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
Listopad 2022 # Program semináře: Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona * právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby) * kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných opatření) ...
Dozorovákontrolníčinnoststavebníhoúřaduveřejnémzájmusvětlesoučasnéhonovéhostavebníhozákona

Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
Květen 2022 # Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů * povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo * jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR * jak probíhá kontrola ÚOOÚ, vztah ke ...
doložitsouladGDPRkontroleúřaduochranuosobníchúdajůON-LINE

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
Listopad 2022 # Program semináře: Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona * právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby) * kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných opatření) ...
DozorovákontrolníčinnoststavebníhoúřaduveřejnémzájmusvětlesoučasnéhonovéhostavebníhozákonaON-LINE

úřadu

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | úřadu

Počet kurzů: 101406
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde