SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; řízení

Školení: řízení

Celkem: 91 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémů
Listopad 2021 # Pro koho je kurz určen Kurz je určen manažerům, kteří chtějí do své praxe přenést více systematického projektově orientovaného přístupu a dosáhnout tak lepších výsledků a efektivity pracovních činností.  Zaměření kurzu Cílem kurzu je seznámit se s projektově orientovaným přístupem a poznat nejlepší praktiky. ...
Kurzprojektovéhořízenírealizujteplányzbytečnýchproblémů

Procesní řízení
Říjen 2021 # Cíl kurzu Získat základní vědomosti o metodách a postupech řízení podnikových procesů v organizaci tak, aby procesy podporovaly zvyšování kvality produkce a tím naplňovaly podnikové cíle. Zaměření kurzu Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou zodpovědní za zavádění procesů a zvyšování kvality v organizaci, nebo se jimi ...
Procesnířízení

Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?
Listopad 2021 # Cíl kurzu Cílem kurzu je pochopit rozdíl mezi klasickým a agilním přístupem a zvolit ten správný způsob pro svou praxi. Zaměření kurzu Kurz je určen pro manažery, kteří chtějí lépe řídit své projekty a potřebují informace a podporu pro změnu systému řízení ve své organizaci. Studijní materiály Tištěné ...
ProjektdodávkařízenízměnyPřistupovatklasickyneboagilně?

Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
Listopad 2021 # Popis Tento kurz je možné absolvovat jak prezenčně tak též online. Cílem kurzu je: seznámit účastníky s typy analýz při řízení nákladů a ziskovosti poskytnout praktické návody pro využití analytických nástrojů a interpretaci výsledků představit širší koncept řízení a rozhodování o produktech a aktivitách s využitím controllingových ...
Řízenínákladůziskovostipokročilé

Finanční analýza a řízení podnikových financí
Březen 2022 # Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení Finanční analýza a řízení podnikových financí poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky. Je určeno jako ...
Finančníanalýzařízenípodnikovýchfinancí

Výkonové ukazatele nástroj měření a řízení firemní výkonnosti
Říjen 2021 # Popis Tento kurz je možné absolvovat jak prezenčně tak též online. Na tomto kurzu odpovíme na otázku: Jak vydefinovat klíčové informace a ukazatele pro řízení společnosti? Informace k řízení existují napříč celou společností. Ideálně každý použitý ukazatel znázorňuje část strategie. Vybrané ukazatele by měly v daný okamžik zobrazovat ...
Výkonovéukazatelenástrojměřenířízenífiremnívýkonnosti

Cash management a řízení likvidity
Listopad 2021 # Popis Tento kurz je možné absolvovat jak prezenčně tak též online. Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita. Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku nejen v době rychlých změn na trzích. Období, které skýtá mnoho rizik, skýtá také mnoho příležitostí. Je ...
Cashmanagementřízenílikvidity

Řízení a oceňování investičních projektů
Listopad 2021 # Popis Tento kurz je možné absolvovat jak prezenčně tak též online. Rozhodnutí o investici znamená uvolnění značné části kapitálu a je vždy spojeno s dlouhodobým dopadem na vývoj hospodářských výsledků společnosti. Je proto důležité nalézt, posoudit a porovnat možné investiční altermativy. To vše Vám ukážeme na konrétních příkladech z ...
Řízeníoceňováníinvestičníchprojektů

Řízení rizik
Listopad 2021 # Popis Risk management bývá často ve firmách podceňován. Označován za něco, co stejně většinou děláme, jen to nemá písemnou podobu. Je tomu ovšem opravdu tak? Pokud nejsou dána jasná pravidla, kompetence a zodpovědnosti, čím se tedy vlastně řídíme? Není naše rozhodování spíše intuitivní a založené na subjektivních pocitech a předpokladech? ...
Řízenírizik

Nákladový controlling - Praktické řízení nákladů
Prosinec 2021 # Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků. Seznamte se s osvědčenými metodami nákladového controllingu na praktických ukázkách. Naučte se identifikovat nositele nákladů a posuzovat efektivitu ...
NákladovýcontrollingPraktickéřízenínákladů

Řízení dodavatelských vztahů v praxi
Březen 2022 # Popis Řada firem se snaží snižovat náklady tím, že tlačí na cenu svých dodavatelů. Existuje však i spousta jiných cest, jak dosáhnout úspory, a to efektivním řízením dodavatelských vztahů. Na tomto semináři se setkáte s praktiky z nákupu, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti s nastavováním systému řízení dodavatelů, hodnocením dodavatelů a ...
Řízenídodavatelskýchvztahůpraxi

ŘÍZENÍ ZÁSOB
Únor 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seminář se intenzivně věnuje specifickým otázkám optimalizace zásob a je prakticky zaměřen na osvojení teoretického zázemí, praktických metod a systémů řízení zásob. Účastníky uvede do logistiky a postupně je seznámí s finančními hledisky řízení zásob, druhy zásob a přístupy k jejich optimalizaci . Dále se účastníci naučí analyzovat zásoby. pro Určeno pro střední management a firemní specialisty, zejména v oblasti řízení zásob, nákupu, ...
ŘÍZENÍZÁSOB

řízení

Celkem: 91 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | řízení

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde