SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; řízení

Kurzy: řízení

Celkem: 84 seminářů, kurzů a/nebo školení

FINANČNÍ ŘÍZENÍ pro nefinanční manažery - 2denní
Srpen 2023 # Ekonomický management # Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání. cíl Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech v podniku poskytují účetní výkazy – majetek, výsledek hospodaření. Na tomto základě budou srozumitelně vysvětleny základní ...
FINANČNÍŘÍZENÍnefinančnímanažery2denní

Řízení dodavatelských vztahů v praxi
Březen 2023 # Popis Řada firem se snaží snižovat náklady tím, že tlačí na cenu svých dodavatelů. Existuje však i spousta jiných cest, jak dosáhnout úspory, a to efektivním řízením dodavatelských vztahů. Na tomto semináři se setkáte s praktiky z nákupu, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti s nastavováním systému řízení dodavatelů, hodnocením dodavatelů a ...
Řízenídodavatelskýchvztahůpraxi

Cash management a řízení likvidity
Květen 2023 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Tento kurz je zaměřen na řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita. Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku nejen v době rychlých změn na trzích. Období, které skýtá mnoho rizik, skýtá také mnoho p...
Cashmanagementřízenílikvidity

Time management – řízením času řídíte život
Duben 2023 # Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas. * • jak se tvoří návyky, • jak řídíte svůj čas ...
Timemanagementřízenímčasuřídíteživot

Time management – řízením času řídíte život
Leden 2023 # Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas. * • jak se tvoří návyky, • jak řídíte svůj čas ...
Timemanagementřízenímčasuřídíteživot

Zadávání úkolů a styly řízení týmů i jednotlivců
Březen 2023 # Zadat úkol je přece tak jednoduché. Tak proč to docela často nefunguje? Naučíte se, jak správně zadat úkoly, aby byly dobře pochopeny a následně správně splněny. Pochopíte, co můžete ovlivnit vy jako manažer. Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak přemýšlet o vhodných strategiích při zadávání různých úkolů. * • volba vhodného stylu řízení při zadávání úkolu – dle typu úkolu a dané situace, • zadávání úkolů jednotlivcům a zadávání úkolů celému týmu, • typy ...
Zadáváníúkolůstylyřízenítýmůjednotlivců

Zadávání úkolů a styly řízení týmů i jednotlivců
Květen 2023 # Zadat úkol je přece tak jednoduché. Tak proč to docela často nefunguje? Naučíte se, jak správně zadat úkoly, aby byly dobře pochopeny a následně správně splněny. Pochopíte, co můžete ovlivnit vy jako manažer. Dozvíte se a vyzkoušíte si, jak přemýšlet o vhodných strategiích při zadávání různých úkolů. * • volba vhodného stylu řízení při zadávání úkolu – dle typu úkolu a dané situace, • zadávání úkolů jednotlivcům a zadávání úkolů celému týmu, • typy ...
Zadáváníúkolůstylyřízenítýmůjednotlivců

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU
Duben 2023 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro ty, kteří si kladně odpoví na následující otázky: 1. Zamýšlíte realizaci projektu, posuzujete možnosti jeho financování nebo investiční varianty? 2. Potřebujete si spočítat návratnost investice nebo určit výhodnější variantu? 3. Rádi byste k posouzení vhodnosti a ekonomické efektivnosti zamýšleného projektu využívali vhodné ukazatele? Vhodné i pro posuzovatele finančních rozpočtů projektů – investory, bankovní specialisty. ...
FINANČNÍŘÍZENÍPROJEKTU

KREATIVNÍ MYŠLENÍ A INOVAČNÍ ŘÍZENÍ
Květen 2023 # Rozvoj osobnosti # Jste probuzení ? Máte nekonečný zdroj energie, která z Vás sálá? Co je pro ostatní problém, Vy vnímáte jako výzvu? Potom jste ve své minulosti obdivuhodně pracovali se svými myšlenkami, nápady a pocity – dnes sklízíte zasloužené ovoce. Gratuluji a jen tak dál. pro Určeno pro nás všechny, kteří by toto vše rádi. Pro všechny, kteří věří, že nikdy není pozdě udělat první krok na své pomyslné pouti za sny. Kreativní je celý mozek. Stačí ...
KREATIVNÍMYŠLENÍINOVAČNÍŘÍZENÍ

Zadávání úkolů a styly řízení týmů i jednotlivců
Prosinec 2022 # Naučíte se, jak správně zadat úkoly tak, aby byly pochopeny a následně správně splněny. Pochopíte, co a do jaké míry můžete jako manažeři ovlivnit a co může ovlivnit podřízený (a co se s tím dá dělat). Dozvíte se, jak přemýšlet o vhodných strategiích při zadávání různých úkolů. * • volba vhodného stylu řízení při zadávání úkolu – dle typu úkolu a situace, • zadávání úkolů jednotlivcům a zadávání úkolů celému týmu, • typy osobnosti a možné způsoby pochopení ...
Zadáváníúkolůstylyřízenítýmůjednotlivců

Projektové řízení pro začátečníky
Prosinec 2022 # Poznáte základní metody a nástroje řízení projektu. Získáte poznatky, které vám pomohou úspěšně zvládnout váš projekt: od zadání, naplánování, řízení až po ukončení a následné vyhodnocení. V průběhu semináře se na praktických cvičeních dozvíte, jak teoretické poznatky správně aplikovat v projektové praxi. * • Úvod do projektového řízení – co je projekt a projektové řízení, – specifika projektu, projektový manažer a projektový tým. • ...
Projektovéřízenízačátečníky

ÚVOD DO AGILNÍHO ŘÍZENÍ: buzzword demystified
Leden 2023 # Organizační management a vedení lidí # 90 % generálních ředitelů firem ze seznamu Fortune 500 v nedávném průzkumu uvedlo, že chtějí být agilní. Co to vlastně znamená? A v čem je agilní způsob řízení lepší než ten klasický? A je vůbec lepší? Agilita je jiná než klasický projektový a liniový přístup. Spočívá ve způsobu myšlení – v tom, jak se díváme na změnu a jestli ji dokážeme využít ke svému prospěchu. Je o lidech, o zdravém rozumu a o přidané hodnotě aktivit, které děláme. ...
ÚVODAGILNÍHOŘÍZENÍ:buzzworddemystified

řízení

Celkem: 84 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | řízení

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net