SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; 2025

Školení: 2025

Celkem: 129 seminářů, kurzů a/nebo školení

DPH v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – speciálka pro zkušené
Říjen 2024 # Cyklus přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2024, pokud budou v době konání známé. * 1. den 30. 10. 2024; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 – speciálka pro zkušené • Ing. Marika Voženílková • změny sazeb DPH pro rok 2024, ...
roce2024připravovanézměny2025speciálkazkušené

DPH v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – speciálka pro zkušené
Říjen 2024 # Cyklus přednášek bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2024, pokud budou v době konání známé. * 1. den 30. 10. 2024; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2023 a připravované změny pro rok 2024 – speciálka pro zkušené • Ing. Marika Voženílková • změny sazeb DPH pro rok 2024, ...
roce2024připravovanézměny2025speciálkazkušené

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2025
Prosinec 2024 # Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 17. 12. 2024; 9:00–16:00 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2024 • ...
Průřezpracovněprávnímzdovouoblastí2025

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2025
Prosinec 2024 # Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 17. 12. 2024; 9:00–16:00 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2024 • ...
Průřezpracovněprávnímzdovouoblastí2025

Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
Listopad 2024 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2025, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 1. seminář: 13. 11. 2023; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka • Bc. Marta Šťastná • aktuální legislativa a její očekávaný vývoj pro rok 2025, • ...
příjmůaktuálněočekávanézměny2025speciálka

Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
Listopad 2024 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2025, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 1. seminář: 13. 11. 2023; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka • Bc. Marta Šťastná • aktuální legislativa a její očekávaný vývoj pro rok 2025, • ...
příjmůaktuálněočekávanézměny2025speciálka

Mzdové a platové předpisy aktuálně a návrh změn pro rok 2025
Říjen 2024 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2025 • průměrná mzda pro účely zaměstnanosti • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2025 ...
Mzdovéplatovépředpisyaktuálněnávrhzměn2025

Mzdové a platové předpisy aktuálně a návrh změn pro rok 2025
Říjen 2024 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2025, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2025 • průměrná mzda pro účely zaměstnanosti • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2025 ...
Mzdovéplatovépředpisyaktuálněnávrhzměn2025

Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
Listopad 2024 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2025, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * • aktuální legislativa a její očekávaný vývoj pro rok 2025, • předmět daně, • osvobození, • bezúplatné příjmy, • základ daně, • samostatný základ daně, • daňová evidence, • paušální ...
příjmůfyzickýchosobaktuálněočekávanézměny2025speciálka

Daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelů aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
Listopad 2024 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2024, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * • novinky v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2025, • aktuální závěry KOOV a judikáty vztahující se k zákonu o daních z příjmů, • výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných ...
příjmůprávnickýchosobúčetnictvípodnikatelůaktuálněočekávanézměny2025speciálka

Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
Listopad 2024 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2025, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * • aktuální legislativa a její očekávaný vývoj pro rok 2025, • předmět daně, • osvobození, • bezúplatné příjmy, • základ daně, • samostatný základ daně, • daňová evidence, • paušální ...
příjmůfyzickýchosobaktuálněočekávanézměny2025speciálka

Daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelů aktuálně a očekávané změny pro rok 2025 – speciálka
Listopad 2024 # Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2024, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * • novinky v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2025, • aktuální závěry KOOV a judikáty vztahující se k zákonu o daních z příjmů, • výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných ...
příjmůprávnickýchosobúčetnictvípodnikatelůaktuálněočekávanézměny2025speciálka

2025

Celkem: 129 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | 2025

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net