SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Business

Kurzy: Business

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

SQL Server - základy Business IntelligenceBusiness Intelligence in SQL Server
Duben 2024 # Pomozte Vaší firmě dostat z Vašich dat nové poznatky, které ji podpoří v růstu a ziskovosti.SQL Server jako jednotka ve světě Business Intelligence dokáže mnohem více, než běžná databáze. Na tomto kurzu se dozvíte, jak dát analytikům, manažerům a obchodníkům možnost snadno analyzovat obrovské množství dat, bez čekání a bez vlivu na produkční systémy firmy. Také se naučíte, jak si běžní uživatelé mohou jednoduše vytvářet vlastní přehledy, analýzy, grafy a reporty nad nimi - bez znalosti ...
ServerzákladyBusinessIntelligenceBusinessIntelligence

Microsoft Power Apps - tvorba vlastních podnikových aplikacíMicrosoft Power Apps - creating your own business applications
Březen 2024 # Kurz je určen pro uživatele Microsoft Office 365, SharePoint a Power Automation (dříve MS Flow), kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace v prostředí MS Power Apps. Součástí kurzu je vytvoření dvou aplikací s přístupem k SharePointu.V kurzu si vytvoříte přehled o možnostech použití Power Apps pro rychlou tvorbu interních aplikací. Kurz je ideální pro členy interních týmů (ICT), které mají na starosti aplikace nad SharePointem nebo VBA aplikace nad Excelem a potřebují zajistit stejnou ...
MicrosoftPowerAppstvorbavlastníchpodnikovýchaplikacíMicrosoftcreatingyourbusinessapplications

Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques
Březen 2024 # Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neustálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete zavést některé z osvědčených technik průběžného zlepšování procesů. Řadu z nich si vyzkoušíte právě na tomto ...
ZvyšováníefektivitypodnikovýchprocesůtechnikyprůběžnéhozlepšováníImprovingefficiencyperformancebusinessprocessescontinuousimprovementtechniques

Business analýza v kontextu BABOKu
Květen 2024 # BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) je uznávaným standardem pro profesionály v oblasti business analýzy. Jedná se o sbírku znalostí a praktik v oblasti business analýzy, která je vydávána International Institut of Business Analysis (IIBA). Školení je zaměřeno na praktické procvičení dovedností v business analýze a návrhu řešení a zároveň ...
BusinessanalýzakontextuBABOKu

Business analýzy
Březen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Business analytik , lze jej však absolvovat i samostatně. Baví vás analyzovat data? Máte za úkol hledat souvislosti a z toho odvozovat platné odpovědi? Schopnost rozhodování na základě dat a faktů je dnes zásadní konkurenční výhodou. Analytické schopnosti, zručnost práce s daty a obecná informační ...
Businessanalýzy

Rozvoj obchodních dovedností Business Skills Development - A Triple Concept of Business
Březen 2024 # Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace.Dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. Zdokonalíte se v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého ...
RozvojobchodníchdovednostíBusinessSkillsDevelopmentTripleConcept

Moderní Business Intelligence
Červen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Tento kurz má 3 cíle : představit obsah a požadavky analytických úloh a princip BI aplikací ukázat, jak efektivně postupovat při zpracování dat, jak definovat potřebné výstupy a jakým ...
ModerníBusinessIntelligence

HR jako respektovaný partner - Nebýt Popelkou… od „děvčat pro všechno“ ke skutečnému HR Business Partnerství
Květen 2024 # Nechcete být v oblasti personalistiky pouze v servisní roli?  Zažíváte situace, kdy víte, co by se ve firmě mělo změnit, nastavit, zajistit, ale vaše náměty nejsou vyslyšeny? Často jsou v rolích personalistů šikovní lidé, co rozumí své oblasti práce, ale je pro ně těžké se prosadit na manažerské úrovni. Přitom personalistika odtržená od m...
jakorespektovanýpartnerNebýtPopelkou…„děvčatvšechno“skutečnémuBusinessPartnerství

Data storytelling pro business
Červen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Business analytik , lze jej však absolvovat i samostatně. Jste zodpovědní za reprezentaci dat ve své každodenní práci? Potřebujete efektivně prezentovat a komunikovat čísla? Ať už jste analytik, který zpracovává data, manažer, který potřebuje komunikovat na základě údajů, nebo vedoucí odpovědný za ...
Datastorytellingbusiness

AWS Cloud Essentials for Business Leaders
Duben 2024 # In this course, you will learn the fundamental concepts of cloud computing and how a cloud strategy can help companies meet business objectives. It explores the advantages and possibilities of cloud computing. It also introduces addresses concepts such as security and compliance to help facilitate better discussions with line of business (LOB) professionals, information technology (IT) LoB, IT leaders, and executives. ...
CloudEssentialsBusinessLeaders

AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services
Duben 2024 # In this course, you will learn the fundamental concepts of cloud computing and how a cloud strategy can help companies in the financial services industries (FSI) meet business objectives. It explores the advantages and possibilities of cloud computing in banking, insurance, capital markets, payments, and financial technology. The course addresses concepts such as security, fraud detection, analytics, and compliance to help facilitate discussions with line of business (LOB) professionals, ...
CloudEssentialsBusinessLeadersFinancialServices

Business

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Business

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net