SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Business

Kurzy: Business

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení

Příprava na zkoušku OCEB 2 Business Advanced
Leden 2022 # Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 – Business Advanced. Kurz je vedený jako příprava na složení nejvyšší úrovně certifikační zkoušky OCEB2, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku, které se zaměřují především na využití procesního řízení a automatizace procesů v korporátním prostředí a v prostředí eGovernmentu. Od znalosti a schopnosti modelovat a automatizovat dílčí procesy se posunete k hlubšímu porozumění širších souvislostí zajišťování ...
PřípravazkouškuOCEBBusinessAdvanced

Příprava na zkoušku OCEB 2 Business Intermediate
Leden 2022 # Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM™2 – Business Intermediate. Kurz je vedený jako příprava na složení vyšší úrovně certifikační zkoušky OCEB 2, obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. V průběhu kurzu si osvojíte znalosti procesního řízení do větší hloubky, seznámíte se s modelováním pravidel v notaci DMN a naučíte se modelovat procesy v notaci BPMN 2.0 ve spustitelné podobě. Dozvíte se o důležitosti a přístupech k tvorbě jednotného byznys ...
PřípravazkouškuOCEBBusinessIntermediate

Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe - best practice
Květen 2022 # Moderní interaktivní vzdělávací program vás naučí praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní komplexní finanční analýzy (včetně odvození a provázání standardních a strukturovaných finančních ukazatelů) i z nich odvozeného rozhodování a jejich užití a konkrétní aplikace do současné kvalitní, ale i mezinárodní praxe (best practice), včetně soudobé praxe investorské, autorova IFA (International Financial Analysis © IFA – The Boeing Co.), která je součástí programu. Přičemž ...
RoleužitíFINANČNÍANALÝZYfinančně-ekonomickémřízenífirmypodnikubusinessuinvestovánísladěníčeskémezinárodnípraxebestpractice

Business analýzy
Duben 2022 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Baví Vás analyzovat data nebo máte za úkol hledat souvislosti a z toho odvozovat platné odpovědi? Schopnost rozhodování na základě dat a faktů je dnes zásadní konkurenční výhodou. Analytické schopnosti, zručnost práce s daty a obecná informační gramotnost je ...
Businessanalýzy

Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - II
Duben 2022 # In this course, you learn how to extend the functionality of that solution to accommodate more process integration scenarios. Through presentations and hands-on lab exercises, you learn about the Service Component Architecture (SCA) programming model and runtime environment, XML (business object) support, Business Process Execution Language (BPEL) handlers, business state machines, and SCA transactions. You also learn about business process dynamicity and flexibility, relationships, and ...
DevelopingApplicationsBusinessProcessManagerAdvancedIIDevelopingApplicationsBusinessProcessManagerAdvanced

Data storytelling pro business
Červen 2022 # Popis Jste zodpovědní za reprezentaci dat ve své každodenní práci? Potřebujete efektivně prezentovat a komunikovat čísla? Ať už jste analytik, který zpracovává data, manažer, který potřebuje komunikovat na základě údajů, nebo vedoucí odpovědný za prezentace nadřízeným nebo jiným zúčastněným stranám, tento seminář vám poskytne návod, jak pomocí ...
Datastorytellingbusiness

SQL Server - základy Business IntelligenceBusiness Intelligence in SQL Server
Březen 2022 # Pomozte Vaší firmě dostat z Vašich dat nové poznatky, které ji podpoří v růstu a ziskovosti.SQL Server jako jednotka ve světě Business Intelligence dokáže mnohem více, než běžná databáze. Na tomto kurzu se dozvíte, jak dát analytikům, manažerům a obchodníkům možnost snadno analyzovat obrovské množství dat, bez čekání a bez vlivu na produkční systémy firmy. Také se naučíte, jak si běžní uživatelé mohou jednoduše vytvářet vlastní přehledy, analýzy, grafy a reporty nad nimi - bez znalosti ...
ServerzákladyBusinessIntelligenceBusinessIntelligenceServer

Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques
Březen 2022 # Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neusálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete zavést některé z osvědčených technik průběžného zlepšování procesů. Řadu z nich si vyzkoušíte právě na tomto kurzu. ...
ZvyšováníefektivitypodnikovýchprocesůtechnikyprůběžnéhozlepšováníImprovingefficiencyperformancebusinessprocessescontinuousimprovementtechniques

Dealing with Czechs – Localizing your communication and business skills Dealing with Czechs – Localizing your communication and business skills
Únor 2022 # This course is aimed at the non-Czech business professionals that work primarily in a Czech work environment and the cultural differences between various nationalities. This course will familiarize professionals with key issues of Czech-style communication vs non-Czech style. The course will also introduce communication styles that are typically found in local environments of a Czech company or a Czech subsidiary of a multi-national corporation. The key tools will assist professionals in ...
DealingwithCzechsLocalizingyourcommunicationbusinessskillsDealingwithCzechsLocalizingyourcommunicationbusinessskills

Conversation Skills & Small talk – communicating effectively in business environmentConversation Skills & Small talk – communicating effectively in business environment
Březen 2022 # This course is aimed at business and IT professionals who realize the importance of communicating effectively in a non-formal casual business environment. The course will focus on English in the social context, yet still within a business environment. Very useful also to those involved in business development, sales and marketing, that experience many informal business situations and events. The goal is to learn effective tools that you can apply to ease the stress of unexpected informal ...
ConversationSkillsSmalltalkcommunicatingeffectivelybusinessenvironmentConversationSkillsSmalltalkcommunicatingeffectivelybusinessenvironment

International Business Etiquette Mastery – Citizen of the WorldInternational Business Etiquette Mastery – Citizen of the World
Březen 2022 # This course is aimed at the Executive manager that has considerable experience with business etiquette. The course will cover key aspects of Business Etiquette, including: office etiquette, professionalism, dealing with personal issues at work, communicating in a professional setting (meetings, negotiations, conferences), business communication etiquette (letters, e-mail, telephone, SMS text, Skype video), business engagements (functions, events, dining), motivating teams, change management, ...
InternationalBusinessEtiquetteMasteryCitizenWorldInternationalBusinessEtiquetteMasteryCitizenWorld

International Business Etiquette 101 – The basics International Business Etiquette 101 – The basics
Březen 2022 # This course will introduce some key topics for those who want to work on creating a positive professional image and realize the importance of building relationships within the modern business environment. This course will include topics like: creating a positive first impression visual, verbal and body language, elevator speech, top mistakes people make when dealing with foreigners, handling nerves, making introductions and connections, netiquette, networking. The goal of this course is to ...
InternationalBusinessEtiquettebasicsInternationalBusinessEtiquettebasics

Business

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Business

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde