SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Jazyk

Školení: Jazyk

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení

Základy znakového jazyka, rekvalifikace MŠMT ČR
Září 2024 # Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Absolvent umí tlumočit besedy a přednášky. Kurz znakového jazyka je akreditovaný MŠMT ČR a umožňuje absolventům získat kvalifikaci v tomto oboru s ...
ZákladyznakovéhojazykarekvalifikaceMŠMT

Oracle - Jazyk SQL
Srpen 2024 # Oracle - SQL Language Fundamentals * Potřebujete komunikovat s databázovými specialisty, lépe porozumět data-driven projektům a orientovat se v oblasti relačních databází? Poznejte jazyk SQL, získejte znalosti potřebné k zadání dotazů, vytvářejte vlastní databázové objekty. Náš kurz vedený zkušenými lektory, kteří mají a umí co předávat, je určen právě ...
OracleJazyk

Jazyk SQL - pokročilé techniky a programování v SQL Serveru
Červenec 2024 # SQL Advanced Programming * Rozšíření znalostí o pokročilou programovatelnost SQL Serveru. Účastníci se naučí za pomoci jazyka Transact SQL (T-SQL) vytvářet a pracovat s pohledy, zapsat a používat vlastní uživatelské funkce, seznámí se s pokročilejšími možnostmi práce s daty jako jsou skórování dat, triggery a stored procedury, CTE a rekurzivní dotazy. Dozví se jak využít transakce pro vyšší bezpečnost a spolehlivost zpracování ...
JazykpokročilétechnikyprogramováníServeru

Jazyk C – Základy programování
Září 2024 # C - C++ Programming Essentials * Chcete se pustit do programování embedded aplikací a operačních systémů? Programovací jazyk C je i po desítkách let průmyslovým standardem pro tvorbu kódu pro širokou škálu hardwarových architektur. Aplikace, knihovny a operační systémy vytvořené v C zachovávají maximální kontakt s hardware. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte programování v jazyce C od úplných základů. Seznamte se s možnostmi kompilovaných jazyků a naučte se psát dobrý ...
JazykZákladyprogramování

Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru
Červenec 2024 # SQL Introduction - Querying and managing data * Úvod do světa relačních databází a příkazů jazyka SQL, které slouží pro manipulaci s daty, tvorbu tabulek, vkládání, úpravu a odstraňování dat uložených na SQL ...
JazykzákladydotazovánímanipulacedatyServeru

Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX
Červen 2024 # Power BI Advanced - data analysis using DAX language * Kurz Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX představuje rozšíření základů Power BI a zaměřuje se na pokročilé funkce a možnosti analýzy dat v Power BI pomocí jazyka DAX. Po jeho absolvování budete schopni efektivně zpracovávat svá data a prezentovat výsledky ...
Powerpokročiláanalýzapomocíjazyka

MS Excel - programování v jazyku VBA
Srpen 2024 # MS Excel - VBA Programming * Chcete lépe porozumět tomu, jak funguje MS Excel a ovládat jeho funkce pomocí VBA? Kurz programování v jazyce VBA pro MS Excel je určen pro začátečníky s minimálními nebo žádnými zkušenostmi s programováním, kteří chtějí zlepšit své schopnosti práce s aplikací a vytvářet jednoduchá řešení pro běžné ...
Excelprogramováníjazyku

Programovací jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib
Červenec 2024 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Programovací jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib Zpět Radka Symonová 11. 6. 2024 Velmi srozumitelné a lidsky podané a přesto detailně vysvětlené. Radka Symonová - - * Odebírejte náš n...
ProgramovacíjazykPythonprakticképoužitíIPythonNotebookuknihovnyNumpyMatplotlib

Programovací jazyk Go
Červenec 2024 # Go je relativně nový a populární programovací jazyk umožňující překlad zdrojových kódů do nativního (strojového) kódu, takže výsledkem jsou rychlé a paměťově efektivní aplikace srovnatelné s výsledky, které jsou produkované překladači jazyků C, C++, D či Rust (popř.  Fortran, FreePascal apod.). Současně ovšem jazyk Go používá automatickou správu paměti (GC – garbage collector), takzvané gorutiny a kanály a současně i poměrně minimalistickou syntaxi, čímž se od dvojice C a C++ dosti podstatným ...
Programovacíjazyk

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
Červen 2024 # Zejména při návrhu rozsáhlých systémů je nutné navrhnout a implementovat takzvané testy chování ( behaviour-driven ), protože ty mohou pomoci odhalit nelogičnosti ve zdánlivě funkčním systému (například se očekává neintuitivní ovládání). Tyto typy testů do určité míry kombinují přístupy TDD a ATDD a používají se zde nástroje Behave či Robot Framework . Pro implementaci jednotlivých kroků testovacích scénářů lze použít různé jazyky, ovšem pravděpodobně nejčastěji se v této oblasti používá ...
JazykPythontvorbatestůvyužitímknihovnyBehave

Python - úvod do jazyka
Červenec 2024 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Python - úvod do jazyka Zpět Zdeněk Sláma 13. 7. 2023 Znalosti pana Kaplana považuju za velmi hluboké, na nic si nehraje, co neví dohledá pochopí během kurzu a vysvětlí, jednoznačně doporučuji. Zdeněk Sláma, Unico> Petr Hanák 3. 2. 2022 Školení ...
Pythonúvodjazyka

Znakový jazyk pro pokročilé [III. modul]
Září 2024 # Veškeré lidské dění je o komunikaci - tou dokážeme dávat i přijímat, a to nejen informace, ale také své city, vůli či myšlenky. Komunikace s handicapovanými je na první pohled jiná, ale to není důvodem, proč se ji bát! V kurzu se naučíte okolo 1000 znaků [znakovaná čeština], díky kterým budete schopni se dorozumívat se sluchově handicapovanými osobami v běžných situacích. Budete také schopni vést konverzaci či vlastní projev na různá témata [bydlení, rodina, stravování, nákup a oblečení, ...
ZnakovýjazykpokročiléIIImodul

Jazyk

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Jazyk

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net