SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # zaklady znakoveho jazyka rekvalifikace msmt cr

KURZ: Základy znakového jazyka, rekvalifikace MŠMT ČR

Tento kurz je akreditovaný

Absolvent umí s neslyšícími komunikovat, disponuje slovní zásobou na úrovni běžné komunikace. Umí při komunikaci používat obouruční i jednoruční abecedu. Absolvent je schopen pracovat s neslyšícími klienty samostatně, dokáže odborně uskutečnit návštěvu u praktického lékaře a na úřadech a umí komunikovat mezi zaměstnavatelem a neslyšícím klientem. Absolvent umí tlumočit besedy a přednášky. Kurz znakového jazyka je akreditovaný MŠMT ČR a umožňuje absolventům získat kvalifikaci v tomto oboru s celostátní platností.


Program kurzu


I. MODUL [60 hod.]
Základy českého znakového jazyka anatomie sluchového ústrojí, zásady komunikace s neslyšícími, vzdělávání neslyšících, integrace klientů, sluchové vady, obouruční prstová abeceda a její využití, tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích [bydlení, rodina, časové údaje, potraviny, barvy, nákupy a oblečení, roční období a počasí, škola a studium, cestování, svátky aj.]

II. MODUL [60 hod.] - Konsekutivní tlumočení tlumočník netlumočí ihned, ale s určitým zpožděním, např. po větách, spojení vět, tématických celcích nebo až poté, co mluvčí dokončí celou svoji promluvu kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, rozšíření terminologie ve sluchovém postižení a zásady konsekutivního tlumočení, etický kodex, chování tlumočníka v praxi, volnočasové aktivity sluchově postižených, společensko-sociální vztahy, totální komunikace, základy gramatiky znakového jazyka, jednoruční prstová abeceda a její využití, tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích [život na vesnici a ve městě, lidské vlastnosti, škola a studium, technický svět kolem nás, úřady, návštěva lékaře, kultura aj.]

III. MODUL [60 hod.] - Simultánní tlumočení tlumočení sdělení se děje téměř okamžitě s malou časovou prodlevou po originální promluvě kochlerární implantát pro a proti, rozšíření terminologie ve sluchovém postižení a zásady simultánního tlumočení, obměny pohybu, integrace do společnosti, odezírání, nejistá komunikace, neverbální signály a mimika, konfrontace s neslyšícím, tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích [sociální potřeby, cestování - rozšíření, úřady - rozšíření, míry a váhy, služby, služby v cestovním ruchu, povolání a profese, ustálené obraty, tlumočení konferencí, besed, školení aj.]

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Základy znakového jazyka, rekvalifikace MŠMT ČR - Rekvalifikační kurz


Přihláška na kurz: 17.9.2024 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurz lze hradit z prostředků ÚP.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_8623_zaklady-znakoveho-jazyka--rekvalifikace-msmt-cr.html

ZákladyznakovéhojazykarekvalifikaceMŠMT


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net