SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ON LINE

Kurzy: LINE

Celkem: 330 seminářů, kurzů a/nebo školení

PRAKTICKÝ on-line WORKSHOP: Obsahová strategie pro LinkedIn™
Červenec 2024 # Popis kurzu Vytvořte si pod vedením Jany Bártíkové SVOU VLASTNÍ funkční OBSAHOVOU strategii pro LinkedIn. Žádná teorie. Jen praxe. Budeme pracovat s vaší cílovou skupinou, s vaším produktem - službou, s vaší přidanou hodnotou... Po workshopu budete vždy vědět, co a jak na LinkedIn komunikovat, o čem psát . Váš obsah vám bude budovat silnou ...
PRAKTICKÝon-lineWORKSHOP:ObsahovástrategieLinkedIn™

Úspěšná komunikace on-line
Červen 2024 # Cíl kurzu Naučit se srozumitelně a efektivně komunikovat své myšlenky v online prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo v práci komunikuje on-line s kolegy, vzdáleně řeší zadávání a kontrolu úkolů, pro projektové manažery, kteří chtějí zlepšit svoji on-line komunikaci se zákazníkem a vzdálené řízení realizačního týmu, pro obchodníky a další pozice v týmu, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, ...
Úspěšnákomunikaceon-line

Balíček pro začínající účetní on-line
Červen 2024 # Balíček zahrnuje kurzy   1) Základní kurz účetnictví pro začátečníky (40 hodin) , lektor Ing. Zuzana Kovaříková         2) Daň z příjmu právnických osob za rok 2021 (4 hodiny), lektor Ing. Zuzana Bartůšková ...
Balíčekzačínajícíúčetníon-line

ON-LINE KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)
Červen 2024 # Osnova školení     1.  A KTIVA, PASIVA  -  z ákladní pojmy účetnictví .  Bilanční princip.  2.  Účtování na účtech AKTIV a PASIV.        Zápisy hospodářských operací   souvztažnost, podvojnost      V ÝSLEDKOVÉ účty 3.  OBĚŽNÁ AKTIVA  –  účtování zásob, finančního majetek     –   praktické příklady z účetního software     4.  ...
ON-LINEKURZÚČETNICTVÍZAČÁTEČNÍKYhodinškolení

ON-LINE

Celkem: 330 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | LINE

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net