SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ON LINE

Kurzy: LINE

Celkem: 161 seminářů, kurzů a/nebo školení

Úspěšná komunikace on-line
Prosinec 2021 # Cíl kurzu Naučit se srozumitelně a efektivně komunikovat své myšlenky v online prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo v práci komunikuje on-line s kolegy, vzdáleně řeší zadávání a kontrolu úkolů, pro projektové manažery, kteří chtějí zlepšit svoji on-line komunikaci se zákazníkem a vzdálené ...
Úspěšnákomunikaceon-line

NLP Practitioner ON-LINE
Leden 2022 # Výcvik NLP Practitioner ON-LINE zahrnuje obsahově kompletní mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování. Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho absolventi byli schopni aplikovat naučené techniky na osobních setkáních ...
PractitionerON-LINE

Balíček pro začínající účetní on-line
Říjen 2021 # Program kurzu Balíček zahrnuje kurzy   1) Základní kurz účetnictví pro začátečníky (40 hodin) , lektor Ing. Zuzana Kovaříková         2) Daň z příjmu právnických osob za rok 2021 (4 hodiny), lektor Ing. Zuzana Bartůšková          Pro koho je kurz určen?   Balíček je určen pro začínající účetní, pro účetní, kteří se do ...
Balíčekzačínajícíúčetníon-line

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
Listopad 2021 # Cíl kurzu Seznámit se a naučit se využívat všechny funkce a možnosti, které nabízí aplikace MS Teams pro on-line komunikaci a vzdálenou spolupráci. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro běžné uživatele komunikující vzdáleně v rámci osobních i pracovních vztahů. Dále pro pracovní týmy využívající vzdálenou komunikaci ...
aplikaciTeamsOn-linekomunikacespolupráce

ON-LINE KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)
Říjen 2021 # Program kurzu ON-LINE ŽIVÝ KURZ S MOŽNOSTÍ DOTAZŮ A DISKUSE S LEKTORKOU   Osnova školení     1.  A KTIVA, PASIVA  -  z ákladní pojmy účetnictví .  Bilanční princip.  2.  Účtování na účtech AKTIV a PASIV.        Zápisy hospodářských operací   souvztažnost, podvojnost      V ÝSLEDKOVÉ účty 3.  OBĚŽNÁ AKTIVA  –  účtování ...
ON-LINEKURZÚČETNICTVÍZAČÁTEČNÍKYhodinškolení

Společné jmění manželů - ON-LINE
Listopad 2021 # V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím tématům: * společné jmění manželů a přechodná ustanovení (obecná přechodná ustanovení, speciální přechodná ustanovení, přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám) * SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy * problematika ...
SpolečnéjměnímanželůON-LINE

Výcvik systemického koučování ON-LINE
Leden 2022 # Výcvik systemického koučování obsahuje všechny znalosti a dovednosti potřebné k vedení systemického koučovacího rozhovoru na úrovni externího či interního kouče a je určen všem, kteří chtějí poznat systemický přístup a rozvíjet svoji kariéru v oblasti systemického koučování nebo ve vedení jiných lidí. Během výcviku Vám pomůžeme být systemickými ...
VýcviksystemickéhokoučováníON-LINE

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
Listopad 2021 # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním ...
SprávnízaměřenímsprávnířízeníprvnímdruhémstupniON-LINE

Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410 - 2009 Sb., v aktuálním znění * České účetní standardy č. 701 až ...
ÚčetnictvívybranýchúčetníchjednotekON-LINE

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINE
Listopad 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní - částečná neplatnost, její důvody a důsledky ...
SmlouvadalšíprávníjednáníexistenceplatnostúčinnostON-LINE

Aktuální otázky insolvenčního řízení z pohledu věřitele - ON-LINE
Listopad 2021 # Program semináře: * postavení věřitele v jednotlivých způsobech řešení úpadku – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správa a zpeněžování předmětu zajištění, uspokojování zajištěné pohledávky * pohledávka a SJM dlužníka, řešení ...
AktuálníotázkyinsolvenčníhořízenípohleduvěřiteleON-LINE

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022 - ON-LINE
Listopad 2021 # Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny zákona o DPH od 1. 7. 2021 Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu ...
KonzultačníseminářpanelovádiskuseuplatňovánívzájemnýmvazbámpředpisůDPHdanipříjmůprávnickýchosobúčetnictví2021roce2022ON-LINE

ON-LINE

Celkem: 161 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | LINE

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde