SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; On line

Školení: line

Celkem: 227 seminářů, kurzů a/nebo školení

NLP Practitioner ON-LINE
Září 2022 # Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je__ mezinárodně certifikovaný výcvik__ Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalosti a dovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty. Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho ...
PractitionerON-LINE

Úspěšná komunikace on-line
Srpen 2022 # Cíl kurzu Naučit se srozumitelně a efektivně komunikovat své myšlenky v online prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo v práci komunikuje on-line s kolegy, vzdáleně řeší zadávání a kontrolu úkolů, pro projektové manažery, kteří chtějí zlepšit svoji on-line komunikaci se zákazníkem a vzdálené řízení realizačního týmu, pro obchodníky a další pozice v týmu, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, ...
Úspěšnákomunikaceon-line

Kybernetická bezpečnost - cyklus tří seminářů - ON-LINE
Listopad 2022 # 1. seminář – Kybernetická bezpečnost I KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V PŘEDPISECH MIMO ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 30. listopadu 2022 – středa – od 9.00 do 14.00 hodin Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností mimo zákon o kybernetické ...
KybernetickábezpečnostcyklusseminářůON-LINE

Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví - dvoudenní seminář - ON-LINE
Listopad 2022 # 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEHO VYPOŘÁDÁNÍ Z POHLEDU AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU V LETECH 2020 – 2022 (9.00 – 16.30) Seminář k institutu společného jmění manželů bude zaměřen na seznámení s aktuálními praktickými problémy tohoto institutu z pohledu ...
SpolečnéjměnímanželůpodílovéspoluvlastnictvídvoudenníseminářON-LINE

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE
Září 2022 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých základních pojmů, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2022, včetně předpokládaného zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci od 1. 1. ...
daňovéúčetníspecialistyON-LINE

Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z - ON-LINE
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Teoretická východiska účetnictví veřejného sektoru (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky * Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav * Vyhláška č. 410 - 2009 Sb., v aktuálním znění * České účetní standardy č. 701 až ...
ÚčetnictvívybranýchúčetníchjednotekON-LINE

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
Listopad 2022 # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke zvláštním ...
SprávnízaměřenímsprávnířízeníprvnímdruhémstupniON-LINE

Jak na aplikaci MS Teams – On-line komunikace a spolupráce
Červenec 2022 # Cíl kurzu Seznámit se a naučit se využívat všechny funkce a možnosti, které nabízí aplikace MS Teams pro on-line komunikaci a vzdálenou spolupráci. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro běžné uživatele komunikující vzdáleně v rámci osobních i pracovních vztahů. Dále pro pracovní týmy využívající vzdálenou komunikaci a spolupráci. Team leadery vyžadující on-line koordinaci svého týmu. Učitele a lektory vedoucí svoji ...
aplikaciTeamsOn-linekomunikacespolupráce

Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE
Listopad 2022 # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti jednotlivých ...
KybernetickábezpečnostpředpisechmimozákonkybernetickébezpečnostiON-LINE

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok - ON-LINE
Září 2022 # Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, obsah a výklad právního jednání ...
ObchodněprávníjudikaturaposlednípůlrokON-LINE

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti - ON-LINE
Září 2022 # Odborný program semináře * Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy? - mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem? - co všechno musím druhé straně sdělit? - je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama? - co se stane, když některé podstatné ...
bezpečněuzavíratsmlouvyvyvarovatjejichneplatnostiON-LINE

O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně) - ON-LINE
Říjen 2022 # Odborný program semináře * Co patří mezi nemovité věci? * Co je stavbou ve smyslu soukromého práva? * Co je součástí pozemku a lze legálně zabránit, aby se určitá věc stala součástí? * Jaký režim má dočasná stavba dle NOZ a jak se liší od dočasné stavby dle stavebního zákona? * Co jsou inženýrské sítě a ...
katastrunemovitostínemovitýchvěcechvůbecaktuálněpřehledněON-LINE

On-line

Celkem: 227 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | line

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde