SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; PowerShell

Školení: PowerShell

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace
Červen 2023 # Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace je určen IT administrátorům a programátorům, kteří potřebují vytvářet pokročilé skripty pomocí Windows PowerShell, či spravovat servery z prostředí pokročilých příkazových řádků s možnostmi Unix Shell. Rovněž je vhodný pro všechny zájemce o plnohodnotnou automatizaci správy a nasazování serverů. Školení je zaměřeno zejména na pokročilé techniky skriptování v PowerShell, využívané při praktických denních ...
KurzPowerShellpokročiléskriptováníautomatizace

PowerShell - základní školení PowerShell for Administrators
Červenec 2023 # Kurz PowerShell - základní školení Vás seznámí s prostředím PowerShellu, strukturou příkazů - cmdletů, představí základní syntaxi, možná vývojová prostředí, práci z rourou, tokem skriptu, smyčky a mnohé další. Kurz je vhodný pro administrátory Windows Server, kteří se chtějí dozvědět, jak s PowerShellem začít pracovat a automatizovat, či jinak usnadnit činnosti spojené se správou serveru. Kurz Vás kompletně připraví pro psaní vlastních skriptů a umožní Vám rozumět již existujícím ...
PowerShellzákladníškoleníAdministrators

PowerShell - pokročilé skriptování ve WindowsPowerShell - Advanced Scripting
Červen 2023 # Tento pokročilý kurz PowerShellu Vám ukáže méně známe zákoutí PowerShellu. Detailně se představí práci se stringy, včetně praktických ukázek, optimalizaci kódu, grafické rozhraní nad PowerShell skripty, práci s XML a JSON datovými formáty nebo také použití WMI objektů v PowerShellu. Kurz je vhodný pro absolventy základního školení a uživatele, kteří mají obecné povědomí o PowerShellu a jsou schopni napsat základní skripty, popř. pracovat v terminálu PowerShellu. Cvičením je věnováno ...
PowerShellpokročiléskriptováníWindowsPowerShellAdvancedScripting

PowerShell

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | PowerShell

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net