SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # kurz powershell - pokrocile skriptovani a aut omatizace

KURZ: Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace

Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace je určen IT administrátorům a programátorům, kteří potřebují vytvářet pokročilé skripty pomocí Windows PowerShell, či spravovat servery z prostředí pokročilých příkazových řádků s možnostmi Unix Shell. Rovněž je vhodný pro všechny zájemce o plnohodnotnou automatizaci správy a nasazování serverů. Školení je zaměřeno zejména na pokročilé techniky skriptování v PowerShell, využívané při praktických denních úkolech.


Program kurzu


Možnosti skriptování - příkazový řádek, ISE Pojem Commandlet [cmdlet] Spouštění scriptů, soubory .PS1, pipeline Základní příkazy a operátory, proměnné Cykly a podmínky Export, import a konverze dat PSProvider a PSDrive Základy ošetření chyb Pipeline, cykly, podmínky, proměnné Funkce a filtry Zpracování chyb, debbuging Práce s objekty, vlastnosti objektů Integrace s .NET prostředím Spouštění C#/VB.NET script; v PowerShellu Formátování textu Regulární výrazy Práce s XML WMI a PowerShell Spolupráce s Windows ScriptHost - Čtení, třídění a záznam logů - Interaktivní ovládání operačního systému - Sledování v reálném čase - Ovládání vzdálených serverů - Plánované a automatizované úlohy

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace


Přihláška na kurz: Červenec 2024 Praha,Ostrava


Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace


Přihláška na kurz: Srpen 2024 Praha,Ostrava


Kurz PowerShell - pokročilé skriptování a automatizace


Přihláška na kurz: Září 2024 Praha,Ostrava


Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_65541_kurz-powershell---pokrocile-skriptovani-a-automatizace.html

KurzPowerShellpokročiléskriptováníautomatizace


Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net