SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Vývoj

Školení: Vývoj

Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení

MOCAZ-204 - Microsoft Azure - vývoj aplikací
Prosinec 2022 # Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající Azure storage, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečit svá řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a spotřebovat Azure služby a služby třetích stran, a do svých řešení zahrnout modely založené na událostech a ...
MOCAZ-204MicrosoftAzurevývojaplikací

Registr smluv - aktuální vývojové tendence
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-463 - 2021; Zákon o registru smluv (webinář) Cíl semináře: Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: co se uveřejní, kdy se uveřejní, jak se uveřejní, co se neuveřejní a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při uveřejnění Doporučená literatura: Zákon o registru smluv. Komentář Autor: Bouda, ...
Registrsmluvaktuálnívývojovétendence

Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje
Prosinec 2022 # Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. externí procedury.Posluchači se naučí efektivně využívat SQL a transformovat výstup XML,JSON a jiných formátů. Jak postupovat při zpracování transakcí a případném uváznutí. Naučí se efektivně využívat DML a DDL triggery. Dozví se jak ...
Kurz-školeníProgramovánípgSQLpokročilétechnikyvývoje

Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
Prosinec 2022 # Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. V době konání semináře lze ...
Novýstavebnízákonpodrobnéaktuálníinformaceděníkolemnějočekávanývývojdopadyzměn

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby - státní dozor ve věcech ...
Zvláštnípravomocistavebníhoúřaduvybranéčinnostivýstavběvčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývoji

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)
Prosinec 2022 # Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební ...
Novýstavebnízákonpohleduadvokátastavebníkasousedavčetněaktuálníchinformacíočekávanémvývojidopadyaktuálníodkládacívěcnénovely

Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. V době konání semináře lze ...
NovýstavebnízákonpodrobnéaktuálníinformaceděníkolemnějočekávanývývojdopadyzměnON-LINE

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby - státní dozor ve věcech ...
ZvláštnípravomocistavebníhoúřaduvybranéčinnostivýstavběvčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývojiON-LINE

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební ...
NovýstavebnízákonpohleduadvokátastavebníkasousedavčetněaktuálníchinformacíočekávanémvývojidopadyaktuálníodkládacívěcnénovelyON-LINE

SharePoint Online - Vývoj aplikacíSharePoint Online - Application Development
Leden 2023 # Kurz je určen uživatelům, kteří využívají prostředí SharePoint Online jako aplikační nástroj. V rámci školení se posluchači seznámí s vývojem aplikací, kdy SharePoint Online slouží jako databázový nástroj, nad kterým se vytvoří formulář a pracovní postup. Výsledkem je funkční a interaktivní aplikace, kdy uživatelé - žadatelé na jedné straně něco vkládají, schvalovatelé schvalují a zpracovatelé nebo správci obsahu pracují s výstupem. Kurz je veden lektorem, který je v dané problematice ...
SharePointOnlineVývojaplikacíSharePointOnlineApplicationDevelopment

Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce SwiftDeveloping Apple iOS Apps in Swift
Prosinec 2022 # Kurz je určen k seznámení se základy vývoje Apple iOS aplikací v jazyce Swift. V průběhu školení se posluchači seznámí s prací ve vývojovém prostředí, základy jazyka Swift, architekturou aplikací a všemi nezbytnými základy pro jejich ...
VývojAppleaplikacíjazyceSwiftDevelopingAppleAppsSwift

Vývojová dysfázie
Prosinec 2022 # Metodická a odborná pomoc jak odborné veřejnosti [především pedagogům MŠ a škol], tak i rodičům, případně dalším zúčastněným. Vzhledem k tomu, že je diagnóza „Vývojová dysfázie“ [specifická porucha řeči v oblasti porozumění a užívání řeči] stále málo známá a přitom může výrazným způsobem negativně ovlivnit nejen vzdělávání jedince, ale celý jeho život, je třeba v této etapě seznamovat co nejširší oblast zúčastněných s podstatou a základními atributy potíží a možnostmi pomoci, abychom do ...
Vývojovádysfázie

Vývoj

Celkem: 27 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Vývoj

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net