SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; VYJEDNÁVÁNÍ

Kurzy: VYJEDNÁVÁNÍ

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik – dvoudenní seminář
Duben 2022 # Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik, poznáte a posílíte své silné stránky ve vyjednávání. Prostřednictvím nácviků a řešení situací z praxe si dobře upevníte dovednosti vedení vyjednávací komunikace – negociace. * • příprava na vyjednávání, • průběh vyjednávání (metody a taktika), • praktický nácvik vyjednávacího procesu, • rozbor obtížných situací při vyjednávání, • rozpoznávání a zvládání nátlakových technik, • jak rozeznat ...
Vyjednáváníobtížnýchsituacíchnácvikvyjednávacíchtaktikdvoudenníseminář

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - pro nákupčí - 4denní
Březen 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem dosáhnout maximálního prospěchu ze vzájemné spolupráce . obsah Základní přístupy k vyjednávání a příprava na vyjednávání, aneb co vše je třeba udělat před usednutím k jednacímu stolu Definice pojmu vyjednávání Poziční a principiální vyjednávání – rozdíl mezi nimi, kritéria pro volbu adekvátního stylu ...
TRÉNINKOBCHODNÍHOJEDNÁNÍVYJEDNÁVÁNÍnákupčí4denní

TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - 2denní
Březen 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Prohloubení a intenzivní trénink vyjednávacích dovedností pro pokročilé nákupčí a absolventy semináře Obchodní dovednosti pro nákupčí Nácvik vyjednávání ve složitějších situacích – pod tlakem, s dominantními a těžko nahraditelnými dodavateli, řešení krizových situací v nákupu obsah Vyjednávání od usednutí k jednacímu stolu až do jeho opuštění a kroky těsně následující Kde jednat – v domácím ...
TRÉNINKVYJEDNÁVÁNÍnákupčí2denní

ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
Květen 2022 # Rozvoj osobnosti # Manipulace a nátlak patří k životu jako trní k růžím. Je běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce. Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví a chová se manipulátor ? Stejně jako většina her, potřebuje i manipulace vždy nejméně dva hráče. Abychom ...
ZVLÁDÁNÍNÁTLAKOVÝCHTAKTIKMANIPULACEvyjednávání2denní

VYJEDNÁVÁNÍ v každodenní praxi - 2denní
Srpen 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro ty, kteří chtějí dosahovat lepších výsledků v každodenním vyjednávání, v soukromém i pracovním životě. cíl Porozumět tomu, co je to vyjednávání, že vyjednáváme prakticky stále, aniž bychom si to uvědomovali , a naučit se používat komunikační nástroje vedoucí nejen ke snazšímu dosažení našich cílů, ale také upevňující vztahy mezi lidmi . obsah Definice vyjednávání Různé koncepty vyjednávání Kdy vyjednáváme ...
VYJEDNÁVÁNÍkaždodennípraxi2denní

ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
Srpen 2022 # Rozvoj osobnosti # Manipulace a nátlak patří k životu jako trní k růžím. Je běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce. Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví a chová se manipulátor ? Stejně jako většina her, potřebuje i manipulace vždy nejméně dva hráče. Abychom ...
ZVLÁDÁNÍNÁTLAKOVÝCHTAKTIKMANIPULACEvyjednávání2denní

Vyjednávání s dodavateli
Duben 2022 # Popis Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. Počet účastníků ...
Vyjednávánídodavateli

VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI DODAVATELI - aneb David a Goliáš
Duben 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Monopolní či dominantní dodavatel často bývá noční můrou nákupčích. Protože si je vědom své síly a nenahraditelnosti, má velmi silnou vyjednávací pozici. Těžko hledáme manévrovací prostor při jednání s ním a způsoby, jak dosáhnout dobrého výsledku při vyjednávání. Obtížné bývá i přimět takového dodavatele k plnění dohod. pro Určeno pro nákupčí, referenty nákupu, disponenty a manažery nákupu, kteří vyjednávají s rozhodujícími, d...
VYJEDNÁVÁNÍVELKÝMISILNÝMIDODAVATELIanebDavidGoliáš

VYJEDNÁVÁNÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH pro nákupčí - 2denní
Duben 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně. Dokáží dosáhnout lepší dohody nikoli jen prostřednictvím tvrdého tlaku na snížení ceny, ale tím, že zasadí celé jednání do širších souvislostí a výsledná dohoda tak bude nejvýhodnější možnou. obsah Vliv ceny na rozhodování o koupi , souvislost ceny a přínosu služby či výrobku pro spotřebitele či uživatele Emoce a ...
VYJEDNÁVÁNÍSPECIFICKÝCHSITUACÍCHnákupčí2denní

CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - aneb nenakupujte jen levně, nakupujte dobře
Duben 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Absolventi tréninku budou podstatně lépe zvládat pro mnohé kritickou fázi obchodního vyjednávání – vyjednávání o ceně. Dokáží dosáhnout lepší dohody nikoli jen prostřednictvím tvrdého tlaku na snížení ceny, ale tím, že zasadí celé jednání do širších souvislostí a výsledná dohoda tak bude nejvýhodnější možnou. obsah Vliv ceny na rozhodování o koupi , souvislost ceny a přínosu služby či výrobku pro spotřebitele či uživatele Emoce a ...
CENOVÉVYJEDNÁVÁNÍnákupčíanebnenakupujtelevněnakupujtedobře

JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - NAJÍT SHODU - - trénink vyjednávání a komunikace
Květen 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svou schopnost naslouchat, pochopit a pojmenovat argumenty protistrany, dosáhnout svých cílů , kteří chtějí umět překonat počáteční nesouhlas svých protějšků a vyjednat oboustranně výhodné řešení jakékoli situace z každodenní praxe a běžného života. obsah Proč je tak těžké se dohodnout a překonat nesouhlas Styly a strategie jednání a vyjednávání – jak jednáte Vy, který styl je Vám ...
PŘEKONATNESOUHLASNAJÍTSHODUtréninkvyjednáváníkomunikace

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - 2denní
Květen 2022 # Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky, manažery, pracovníky zákaznického servisu atd. Seminář je zaměřen především na vyjednávání profesní. Protože vyjednávání je, aniž bychom si to často uvědomovali, součástí nejen profesního, ale i soukromého života každého z nás, nalezne na kurzu užitečné podněty prakticky kdokoli. cíl Absolvent bude rozumět zákonitostem vyjednávání , získá důvěru v sebe sama. Naučí se stanovit správně své cíle a pochopit cíle partnera. ...
TRÉNINKOBCHODNÍHOJEDNÁNÍVYJEDNÁVÁNÍ2denní

VYJEDNÁVÁNÍ

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | VYJEDNÁVÁNÍ

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde