SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; VYJEDN��V��N��

Školení: VYJEDN��V��N��

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik – dvoudenní seminář
Říjen 2022 # Připravíte se na komplikované situace, které mohou nastat při vyjednávání. Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik. Poznáte a zároveň posílíte své silné stránky ve vyjednávání. * • jak se dobře připravit na vyjednávání dříve, než vyjednávání začne, • co je a co zpravidla již není vyjednávání, • průběh vyjednávání: metody a taktika, • jak předem rozpoznat a následně dobře zvládnout nátlakové techniky při vyjednávání, • praktický nácvik ...
Vyjednáváníobtížnýchsituacíchnácvikvyjednávacíchtaktikdvoudenníseminář

Vyjednávání v obtížných situacích – nácvik vyjednávacích taktik – dvoudenní seminář
Prosinec 2022 # Prakticky si vyzkoušíte různé typy vyjednávacích taktik. Poznáte a posílíte své silné stránky ve vyjednávání. Prostřednictvím nácviků a řešení situací z praxe si dobře upevníte dovednosti vedení vyjednávací komunikace – negociace. * • jak se připravit na vyjednávání, • průběh vyjednávání: metody a taktika, • rozbor možných obtížných situací při vyjednávání, • jak rozpoznat a dobře zvládnout nátlakové techniky při vyjednávání, • praktický nácvik ...
Vyjednáváníobtížnýchsituacíchnácvikvyjednávacíchtaktikdvoudenníseminář

Vyjednávání s dodavateli
Duben 2023 # Popis Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. Počet účastníků ...
Vyjednávánídodavateli

Argumentace a vyjednávání
Říjen 2022 # Cíl kurzu Naučit se efektivně komunikovat v prostředí s různými zájmy. Zaměření kurzu Kurz je určen pro pracovníky a zaměstnance, kteří chtějí lépe zvládat náročnější komunikační situace se zákazníky, dodavateli, konkurenty, či cizími organizacemi. Vhodný je také pro obchodníky, manažery nákupu, nebo servisní techniky v terénu a další profese, ve kterých je nutné komunikovat náročnější situace a prosazovat specifické zájmy, ...
Argumentacevyjednávání

TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - 2denní
Říjen 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Prohloubení a intenzivní trénink vyjednávacích dovedností pro pokročilé nákupčí a absolventy semináře Obchodní dovednosti pro nákupčí Nácvik vyjednávání ve složitějších situacích – pod tlakem, s dominantními a těžko nahraditelnými dodavateli, řešení krizových situací v nákupu obsah Vyjednávání od usednutí k jednacímu stolu až do jeho opuštění a kroky těsně následující Kde jednat – v domácím ...
TRÉNINKVYJEDNÁVÁNÍnákupčí2denní

ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní
Prosinec 2022 # Rozvoj osobnosti # Manipulace a nátlak patří k životu jako trní k růžím.Je běžnou a často nevědomou součástí života a každodenní mezilidské interakce. Manipulace je hra, někdy skrytá agrese slabších, strategie, pomocí níž se někteří naučili dosahovat svých cílů už jako malé děti. Jak se manipulace projevuje v partnerství, v rodině a v práci? Jak mluví a chová se manipulátor ? Stejně jako většina her, potřebuje i manipulace vždy nejméně dva hráče. Abychom se do ...
ZVLÁDÁNÍNÁTLAKOVÝCHTAKTIKMANIPULACEvyjednávání2denní

DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranu
Říjen 2022 # Ve světě nedostanete to, co si spravedlivě zasloužíte, ale pouze to, co si sami vyjednáte! Víte, co chcete, a cílevědomě si za tím jdete. Ale i ostatní hráči sledují své cíle. A tak můžete narazit na odpor a na obstrukce. Kdo vyhraje? Ten, kdo dokáže být přesvědčivý. Ten, kdo vyniká ve vyjednávání. Tento trénink není vhodný pro začátečníky. Je ...
DEALMAKER:VyjednávejtevyhrávejteJiřímKulouZískejteprotistranusvoustranu

IV. ročník konference: Kolektivní vyjednávání s odbory, firemní kultura a sociální dialog – aneb jak vyjednávat v době inflační
Říjen 2022 # Předcházející ročníky konference pořádané od roku 2020 byly hodnoceny velmi kladně – byl oceňován nejen aktuální obsah, ale také velice úzké propojení s praxí a konstruktivní debata účastníků včetně podnětné panelové diskuze. I letošní „postcovidový“ ročník konference přinese zhodnocení kolektivního vyjednávání, tentokrát za rok 2021 - 2022 a výhled na očekávání roku 2023. Aktuálnost tohoto setkání je podložena současným turbulentním stavem – růstem inflace a navýšením mzdových požadavků, ...
ročníkkonference:Kolektivnívyjednáváníodboryfiremníkulturasociálnídialoganebvyjednávatdoběinflační

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě
Říjen 2022 # Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti: získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte informace, jak získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se dobře a klidně připravit na vyjednávání a na co nezapomenout, • jak postupovat při shromažďování a přípravě dat, informací a argumentů, • jak posuzovat ...
lépevyjednávatpráciběžnémživotě

Jak lépe vyjednávat v práci i běžném životě
Prosinec 2022 # Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti: získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte informace, jak získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se dobře a klidně připravit na vyjednávání a na co nezapomenout, • jak postupovat při shromažďování a přípravě dat, informací a argumentů, • jak posuzovat ...
lépevyjednávatpráciběžnémživotě

Obtížná komunikace a vyjednávání
Prosinec 2022 # Velmi interaktivní seminář, na kterém si otestujete vlastní komunikační stereotypy, ujasníte si, která vyjednávací taktika je pro vaši typologii vhodná a odnesete si konkrétní návod, jak získané dovednosti v běžném životě prakticky využít. * • mentální vlivy v komunikaci – co vše v komunikaci rozhoduje, • jak určit hranice mei přiměřeným ovlivňováním a komunikací, • jak správně pracovat s vědomým a podvědomým záměrem, • žádoucí a nežádoucí typy vyjednávání a ...
Obtížnákomunikacevyjednávání

Psychologie v obchodním vyjednávání - VENI, VIDI, VICI v obchodním vyjednávání
Listopad 2022 # Chcete přijít, vidět a zvítězit jako Julius Caesar? Jděte na to psychologicky Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto kurzu budeme zabývat psychologií, technikami obchodní interakce a budováním pozitivních emocí. Budeme diskutovat o konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing ...
PsychologieobchodnímvyjednáváníVENIVIDIVICIobchodnímvyjednávání

VYJEDN��V��N��

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | VYJEDN��V��N��

Počet kurzů: 103270
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net