SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Workshop

Školení: Workshop

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Microservices workshop
Srpen 2023 # IT konference Kurzy a certifikace Microservices Vše Recenze - Microservices workshop Zpět Martin Hron 22. 5. 2023 Školení bylo upraveno dle našich potřeb a to jak předem, tak i v jeho průběhu. Velice oceňuji, že bylo školení doplněno o spoustu praktický příkladů. Lektor nám vyšel maximálně vstříc, rozdával cenné ...
Microservicesworkshop

Technický workshop - Enterprise Linux 8 - RHEL - CentOS
Červen 2023 # Operační systém Red Hat Enterprise Linux 8 potažmo CentOS 8 představuje mnoho nových funkcionalit. Oproti předchozí generaci přináší změny např. v balíčkovacím systému, používání kontejnerů, souborovém systému, firewallu a dalších částech distribuce. Nově také přibyla možnost správy pomocí webové konzole Cockpit. Workshop naučí IT administrátory s těmito a dalšími změnami a novými funkcionalitami pracovat a zároveň ukáže i zajímavé zkušenosti z praxe. Účastníci si budou moci sami vyzkoušet jaké ...
TechnickýworkshopEnterpriseLinuxRHELCentOS

Technický workshop - Linux Troubleshooting & Tuning
Červen 2023 # IT konference Kurzy a certifikace Open Source Linux Recenze - Technický workshop - Linux Troubleshooting & Tuning Zpět Karel Bělohlávek 26. 10. 2022 Opět další super školení pana Zelenky, opravdu umí :) Díky. Karel Bělohlávek, Unico> Jan Gruber 26. 5. 2022 Tento workshop je rozhodně přínosný pro každého ...
TechnickýworkshopLinuxTroubleshootingTuning

Ansible Configuration Management Workshop
Červenec 2023 # Ansible je dnes velmi populární a to především díky své univerzálnosti. Má mnoho oblastí využití, např. pro řízenou správu konfigurací v celé IT infrastruktuře - tzv. Konfigurační management. Principem konfiguračního managementu je to, že administrátor se nestará o jednotlivé systémy, ale jejich konfiguraci popisuje jednoduchým kódem, který je uložený na centrálním místě. Ansible poté kontroluje, zda konfigurace všech systémů je aktuální a případně nasazuje změny. Základem je také navrhnout ...
AnsibleConfigurationManagementWorkshop

Workshop – Myšlenkové mapy v praxi
Srpen 2023 # Cíl kurzu Naučit vás tvořit myšlenkové mapy a využívat je v různých souvislostech k získávání nových nápadů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo potřebuje vymýšlet nové nápady, pro ty co chtějí poznat nový způsob uspořádání každodenních procesů doma i v práci manažery a podnikatele, kteří přemýšlí nad kreativou a inovacemi. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně ...
WorkshopMyšlenkovémapypraxi

Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra
Červen 2023 # Cíl kurzu Procvičit a zažít osvojené informace na praktických příkladech ze života grafika a fotografa. Propojit znalosti z dílčích témat editace do komplexních souvislostí s vyústěním v dokončený projekt. Zaměření kurzu Kurz je určen pro uživatele Photoshopu kteří jej využívají v oblasti tvorby grafiky, úpravy fotografie a publikování na webu nebo sociálních sítích. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté o...
AdobePhotoshopworkshopkurzpraktickéhovyužitíanebprocvičovánídělámistra

IBM Storwize V7000 Implementation WorkshopIBM Storwize V7000 Implementation Workshop
Srpen 2023 # Leverage SAN storage connectivity by integrating a layer of intelligence - the IBM Storwize V7000 - to facilitate storage application data access independence from storage management functions and requirements. Focus on planning and implementation tasks associated with integrating the IBM Storwize V7000 into the storage area network. Exploit both internal storage of the IBM Storwize V7000 as well as SAN attached external heterogeneous storage to centralize storage provisioning to both Fibre ...
StorwizeV7000ImplementationWorkshopIBMWorkshop

VMware vSphere: Advanced Administration Workshop [V7] Horizon Mirage: Install, Configure, Manage (V5.0)
Září 2023 # Tento pětidenní kurz poskytuje praktické školení, které studenty vybaví řadou dovedností: od provádění běžných administrativních úloh VMware vSphere® 7 až po složité operace a konfigurace vSphere. Prostřednictvím laboratorních aktivit se studenti ponoří do reálných situací, kterým čelí fiktivní společnost VMBeans. Tyto situace studenty seznamují s reálnými scénáři, kterým čelí společnosti budující a rozšiřující svou virtuální infrastrukturu. Tento kurz využívá laboratorní cvičení ...
VMwarevSphere:AdvancedAdministrationWorkshopV7HorizonMirage:InstallConfigureManageV50

DPH v příkladech – workshop – pro začínající
Červenec 2023 # Na workshopu si procvičíte uplatňování daně z přidané hodnoty na praktických příkladech. Budete mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení a tiskopis přiznání k DPH. * Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného členského státu, obchodování v „konsignačním“ skladu, operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, ...
příkladechworkshopzačínající

DPH v příkladech – workshop – pro začínající
Červenec 2023 # Na workshopu si procvičíte uplatňování daně z přidané hodnoty na praktických příkladech. Budete mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení a tiskopis přiznání k DPH. * Počítání obratu na příkladech, registrační povinnost, identifikovaná osoba • stanovení místa plnění na příkladech • intrakomunitární plnění – pořízení zboží z jiného členského státu, obchodování v „konsignačním“ skladu, operace se zbožím, řetězové obchody na příkladech, ...
příkladechworkshopzačínající

Trimble SketchUp – workshop dynamické komponenty
Červen 2023 # Cíl workshopu Dokázat využívat parametrických návrhů jednotlivých komponent vašeho návrhu aplikace SketchUp Pro a následně je na kliknutí „oživit“. Zaměření workshopu Kurz je vhodný pro středně pokročilé uživatele SketchUp, dále jej doporučujeme všem samoukům, je určený pro každého, kdo potřebuje ve svých projektech měnit stav komponenty na základě změny rozměru nebo na kliknutí myši. Studijní ...
TrimbleSketchUpworkshopdynamickékomponenty

Workshop

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Workshop

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net