SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Zákon

Školení: Zákon

Celkem: 183 seminářů, kurzů a/nebo školení

Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
Únor 2023 # Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 1. seminář 6. 2. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 7. 2. 2023; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 8. 2. 2023; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 4. seminář 9. 2. 2023; ...
Daněvýkladnejdůležitějšíchzákonů

Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
Únor 2023 # Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 1. seminář 6. 2. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 7. 2. 2023; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 3. seminář 8. 2. 2023; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná 4. seminář 9. 2. 2023; ...
Daněvýkladnejdůležitějšíchzákonů

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Brno
Leden 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovateleBrno

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Karlovy Vary
Leden 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovateleKarlovyVary

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Plzeň
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovatelePlzeň

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Olomouc
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovateleOlomouc

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denní
Srpen 2023 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje ...
PRACOVNÍPRÁVOpodrobnývýkladpříkladynovelyzákoníkupráce3denní

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2023 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 14. 3. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 15. 3. 2023; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 3. seminář: 15. 3. 2023; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 4. seminář ...
Malédaněvýkladzákonů

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2023 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 14. 3. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 15. 3. 2023; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 3. seminář: 15. 3. 2023; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 4. seminář ...
Malédaněvýkladzákonů

Zákoník práce 2023 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, za...
Zákoníkpráce2023začínajícíanebzačínámvracímpersonalistice

Zákoník práce 2023 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, za...
Zákoníkpráce2023začínajícíanebzačínámvracímpersonalistice

Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti
Leden 2023 #   Předpokládané znalosti Od účastníka se očekávají základní znalosti informační bezpečnosti – povědomí o ISMS a technických bezpečnostních opatřeních. Zaměření kurzu Kurz je určen pro osoby zastávající bezpečnostní role, které budou součástí týmu implementujícího ZKB. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
Implementacezákonakybernetickébezpečnosti

Zákon

Celkem: 183 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Zákon

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net