SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Zákon

Kurzy: Zákon

Celkem: 225 seminářů, kurzů a/nebo školení

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele
Březen 2024 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovatele

Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
Únor 2024 # Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 2. MODUL 5. 2. – 16. 2. 2024 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 10 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 5. 2. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 6. 2. 2024; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona ...
Daněvýkladnejdůležitějšíchzákonů

Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
Únor 2024 # Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. * 2. MODUL 5.2. – 15. 2. 2024 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 10 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně: 1. seminář 5. 2. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 6.2. 2024; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona ...
Daněvýkladnejdůležitějšíchzákonů

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele
Prosinec 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učitele

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2024 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 5. 3. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 6. 3. 2024; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 3. seminář: 6. 3. 2024; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 4. seminář 7. 3. 2024; ...
Malédaněvýkladzákonů

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2024 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 5. 3. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 6. 3. 2024; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 3. seminář: 6. 3. 2024; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 4. seminář 7. 3. 2024; ...
Malédaněvýkladzákonů

Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
Únor 2024 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, ...
Zákoníkpráce2024začínajícíanebzačínámvracímpersonalistice

Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
Únor 2024 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních vztahů, ...
Zákoníkpráce2024začínajícíanebzačínámvracímpersonalistice

Zákon o úřednících paragraf po paragrafu - dvoudenní
Leden 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-460 - 2021; Zákon o úřednících veřejné správy (webinář) Na základě požadavku účastníků tohoto semináře vypisujeme další termín již v lednu 2024. Na přání účastníků bude uskutečněn i se spaním, aby bylo možné po jeho skončení neformálně prodiskutovat probírané otázky (platy úředníků, důsledky neplatného zařazení mezi úředníky a jak je napravit atd.) ...
Zákonúřednícíchparagrafparagrafudvoudenní

Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
Prosinec 2023 # Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších sou...
ZákoníkprácezaměstnavatelePracovněprávnílegislativapraxisouvztažnostiobčanskýmzákoníkem

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - s důrazem na aktuální změny v zákoníku práce- 2denní
Duben 2024 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, firemní právníky, vedoucí zaměstnance a další zájemce, kteří se setkávají s pracovním právem. Seminář je určen také těm, kteří s pracovním právem začínají . Cíl Cílem tohoto komplexního semináře je poskytnout účastníkům ucelený přehled o pracovním právu . Vysvětlit instituty pracovního práva tak, aby je v praxi dokázali aplikovat i ti, kteří se s tímto oborem teprve seznamují . Obsah Zákoník práce ...
PRACOVNÍPRÁVOPRAXIkomplexnívýkladdůrazemaktuálnízměnyzákoníkupráce-2denní

Pracovní doba, dovolená a překážky v práci po novele zákoníku práce - Integrace změn do života firmy
Leden 2024 # Poslední novela zákoníku práce přinesla změny nejen u dovolené pro „brigádníky“. Také rozšířila možnosti rodičů a pečujících osob nárokovat si vhodné úpravy pracovní doby pro slaďování pracovního a soukromého života. Zpřísnila se pravidla pro „home office“ vč. proplácení příplatků a náhrad. Do toho došlo k novelizaci nepřetržitých odpočinků v ...
Pracovnídobadovolenápřekážkyv prácipo novelezákoníkupráceIntegracezměnživotafirmy

Zákon

Celkem: 225 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Zákon

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net