SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Zákon

Kurzy: Zákon

Celkem: 147 seminářů, kurzů a/nebo školení

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb., # pro Brno
Leden 2022 # Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vyhlášky2005SbBrno

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317 - 2005 Sb.,
Leden 2022 # Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vyhlášky2005Sb

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY * Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. * Výklad bude ...
DaňovéúčetníotázkyjejichřešenívzájemnévazbyhlediskazákonůDPHdaníchpříjmůúčetnictví2021novinkyroku2022

Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. velké novely ZP a souvztažnosti s občanským zákoníkem)
Prosinec 2021 # Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších sou...
ZákoníkprácezaměstnavatelePracovněprávnílegislativapraxivelkénovelysouvztažnostiobčanskýmzákoníkem

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, - dle zákoníku práce - 2denní
Říjen 2021 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje ...
PRACOVNÍPRÁVOPRAXIkomplexnívýkladzákoníkupráce2denní

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, - dle zákoníku práce - 2denní
Říjen 2021 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje ...
PRACOVNÍPRÁVOPRAXIkomplexnívýkladzákoníkupráce2denní

Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
Prosinec 2021 # Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovětek * Vydědění * Náhradnictví a svěřenecké ná...
Dědicképrávovýkladúpravynovémobčanskémzákoníkuzákonězvláštníchřízeníchsoudních

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů
Listopad 2021 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 8 letech aplikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Praktický postup kontrolujících • 3 způsoby zahájení kontroly • vyžádání podkladů • protokol o kontrole, vyřizování námitek, ...
Postupkontrolypodlezákona2012Sbkontrolníhořádusouvisejícíchpředpisů

Zneužití zákona č. 106 - 1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS
Listopad 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-45 - 2017; Zneužití zákona 106 ve správním řízení Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. K téže otázce bylo vydáno několik nálezů Ústavního soudu, které praxi poskytování informací podle zákona č.106 - 1999 Sb. přinášejí nové výzvy. Jak poskytovat informace v souladu se zákonem a současně s požadavky ...
Zneužitízákona1999správnímřízenísoudcem

Praktické otázky sepisu závěti, dědické smlouvy, odkazu a vydědění podle nového občanského zákoníku
Prosinec 2021 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit účastníky se základy dědického práva a zejména s tím, jak sepsat závěť, jaká je možnost vydědění, jaké jsou nároky dědiců, včetně tzv. neopomenutelných dědiců a jak se v praxi řeší spory o neplatnost závěti a vydědění mezi dědici a jak mají postupovat stát, města a obce v případě zůstavitelů, kteří nezanechají žádný nebo jen nepatrný majetek. ...
Praktickéotázkysepisuzávětidědickésmlouvyodkazuvyděděnípodlenovéhoobčanskéhozákoníku

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva - po novele zákoníku práce
Listopad 2021 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska pracovního práva. obsah Úvodní ustanovení zákoníku práce a jejich uplatnění v praxi (základní zásady, odchylování od zákona, výklad a ...
PRAKTICKÉPŘÍKLADYCVIČENÍpracovníhoprávanovelezákoníkupráce

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva - po novele zákoníku práce
Listopad 2021 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny v níže uvedených oblastech z hlediska pracovního práva. obsah Úvodní ustanovení zákoníku práce a jejich uplatnění v praxi (základní zásady, odchylování od zákona, výklad a ...
PRAKTICKÉPŘÍKLADYCVIČENÍpracovníhoprávanovelezákoníkupráce

Zákon

Celkem: 147 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Zákon

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde