SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; analýza

Kurzy: analýza

Celkem: 38 seminářů, kurzů a/nebo školení

Elastic Stack - ukládání a analýza logů
Červen 2024 # Kurz Ukládání a analýza logů s Elastic Stack je ideální volbou pro ty, kdo chtějí proniknout do hloubky práce s Elastic Stack a efektivně řešit sběr, správu a analýzu velkých objemů dat. Účastníci se naučí nejen základy ukládání logů, ale také pokročilé techniky pro vyhledávání, vizualizaci a monitorování dat pomocí Kibany. Důraz je kladen na praktické použití Elasticsearch a Kibany, včetně návrhu clusteru, konfigurace a optimalizace pro sběr dat z různých zdrojů. Kurz zahrnuje také ...
ElasticStackukládáníanalýzalogů

Business analýza v kontextu BABOKu
Listopad 2024 # BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) je uznávaným standardem pro profesionály v oblasti business analýzy. Jedná se o sbírku znalostí a praktik v oblasti business analýzy, která je vydávána International Institut of Business Analysis (IIBA). Školení je zaměřeno na praktické procvičení dovedností v business analýze a návrhu řešení a zároveň ...
BusinessanalýzakontextuBABOKu

Business analýza prakticky
Červen 2024 # Pojďme společně vytvořit kompletní analýzu v EAčku! Náš kurz business analýzy PRAKTICKY Vám nabízí opravdu praktický návod, jak propojit analytické schopnosti s dostupnými technologiemi pro kvalitní analýzu informačního systému. Vše začne společným rozborem zadání projektu od zákazníka a ujasnění si požadavků a potřeb. A pak se již vrhneme na návrh řešení. Zaneseme základní sadu požadavků do modelu, zpracujeme obchodní doménu, obchodní procesy, případy užití systému a stavový ...
Businessanalýzaprakticky

Finanční analýza a řízení podnikových financí
Září 2024 # title= info > Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky. Je určeno jako vhodná příprava pro controllingové ...
Finančníanalýzařízenípodnikovýchfinancí

Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek
Červenec 2024 # Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – pro mírně pokročilé. Cíl kurzu Naučit se správně pracovat s větším množstvím dat, správně je vyhodnocovat ...
MicrosoftExcelmanažerskáanalýzatabulek

AI - IT Business Analýza s AI - LLM
Srpen 2024 # IT Business Analytici, Business Architekti, Produktoví manažeři, a obecně všechny role, které jsou zapojeny do IT nebo Business Analýzy a přípravy zadání pro vývojáře. Obsah? Představení možností velkých jazykových modelů typu Chat GPT a dalších generativních nástrojů při typických analytických činnostech Prompt Engineering minimum pro ...
BusinessAnalýza

Finanční analýza pro praktické využití
Září 2024 # Na semináři vám budou představeny základy finanční analýzy prakticky aplikované při analýzách reálných českých i zahraničních firem. Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Seminář je interaktivní a je silně zaměřen na praktické ukázky finanční analýzy, kterou budou účastníci samostatně provádět přímo v rámci kurzu. ...
Finančníanalýzapraktickévyužití

Finanční analýza pro praktické využití
Září 2024 # Na semináři vám budou představeny základy finanční analýzy prakticky aplikované při analýzách reálných českých i zahraničních firem. Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí. Seminář je interaktivní a je silně zaměřen na praktické ukázky finanční analýzy, kterou budou účastníci samostatně provádět přímo v rámci kurzu. ...
Finančníanalýzapraktickévyužití

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2024 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky. * Finanční řízení v souvislostech. ...
Finančníanalýzateoriepraktickézkušenosti

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2024 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky. * Finanční řízení v souvislostech. ...
Finančníanalýzateoriepraktickézkušenosti

Excel analýza dat
Červen 2024 # Školení je určené pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří zpracovávají a vyhodnocují data a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení a seznámí se s možnostmi načítání externích dat. Hlavní část školení je věnována vytváření a úpravě kontingenčních tabulek a grafů. Účastníci zjistí, jak v Excelu vytvořit různé typy reportů a jak lze získaná data přehledně prezentovat. * Kurz Excel analýza dat probíhá v malé ...
Excelanalýza

Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise # pro Programátory, analytiky
Červenec 2024 # Kurz-školení Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním a analyzováním dat v jazyce SQL v prostředí databází Oracle. Navíc jim ukáže možnosti na dolování dat a vytváření prediktivních modelů pomocí Oracle Data Miner a R E...
Kurz-školeníPokročiláanalýzadolovánípomocíOracleDataMinerEnterpriseProgramátoryanalytiky

analýza

Celkem: 38 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | analýza

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net