SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; aneb

Školení: aneb

Celkem: 65 seminářů, kurzů a/nebo školení

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům
Říjen 2024 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonům

Účetnictví podnikatelů – pro začínající aneb začínám - vracím se k účtování
Srpen 2024 # Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. účetním dokladům a účetní závěrce. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. * ...
Účetnictvípodnikatelůzačínajícíanebzačínámvracímúčtování

Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2024 – XXIX. ročník
Prosinec 2024 # Na tradičním výjezdním semináři se budeme věnovat novinkám a vybraným problematickým oblastem a seznámíme vás s připravovanými změnami pro rok 2024. * 5. 12. 2024 (Čt) 11:00–17:00 • Téma: Aktuální otázky zdaňování příjmů, nejen právnických osob • Ing. Vlastimil Bachor Program: I. Přístupy daňové správy k aplikaci změn v rámci tzv. „Konsolidačního balíčku“ a jejich následných úprav zákonem č. 163 - 2024 Sb., a to zejména: • výdaje ...
DaňovéúčetnírozinkyanebŠpindlroku2024XXIXročník

Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
Červenec 2024 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních ...
Zákoníkpráce2024začínajícíanebzačínámvracímpersonalistice

Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám - vracím se k personalistice
Červenec 2024 # Na semináři se seznámíte se zákoníkem práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je propojen s praktickými příklady z praxe. Po jeho absolvování se budete umět v tomto základním pracovněprávním předpisu orientovat. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2023 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – smluvní volnost, závislá práce, vzdání se práva, veřejný pořádek, zakazuje se x nepřihlíží se, účastníci pracovněprávních ...
Zákoníkpráce2024začínajícíanebzačínámvracímpersonalistice

VI. ročník konference: Kolektivní vyjednávání s odbory, sociální dialog – aneb potřebujeme ještě v 21. století odbory?
Říjen 2024 # Předcházející ročníky konference pořádané od roku 2018 byly účastníky vždy hodnoceny velmi kladně – byl oceňován nejen jejich aktuální obsah, ale také velice úzké propojení s praxí a konstruktivní debata účastníků včetně podnětné panelové diskuze, vysoce fundovaná a odborně na nejvyšší úrovni vystoupení jednotlivých přednášejících. I letošní ročník konference přinese zhodnocení kolektivního vyjednávání, sociálního dialogu ve firmách, tentokrát za rok 2024 a výhled na očekávání roku 2025. ...
ročníkkonference:Kolektivnívyjednáváníodborysociálnídialoganebpotřebujemeještěstoletíodbory?

Firemní cíle, vize, strategie a jak je komunikovat - Aneb jak je přetavit do srozumitelné a reálné formy pro vaše zaměstnance
Říjen 2024 # Firmy mají své vize, své strategické záměry a cíle. Ale jak je vnímají jejich zaměstnanci? Jak mají odvozené cíle, za které jsou zodpovědní, na jakých úkolech vlastně pracují a jakými konkrétním činnostmi k firemní vizi přispívají? Pro její naplnění je nezbytné předat tyto strategické záměry dál, mezi oddělení, týmy a jednotlivce. To, jak ...
FiremnícílevizestrategiekomunikovatAnebpřetavitsrozumitelnéreálnéformyvašezaměstnance

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2024 v příkladech
Srpen 2024 # Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy. * Regulace účetnictví v ČR: • účetnictví podle českých předpisů, • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. ...
Účetnípřípadypokročiléanebúčetnictví2024příkladech

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2024 v příkladech
Srpen 2024 # Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy. * Regulace účetnictví v ČR: • účetnictví podle českých předpisů, • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. ...
Účetnípřípadypokročiléanebúčetnictví2024příkladech

POWER BI aneb jak udělat parádní reporty o dost snadněji
Srpen 2024 # Seznámíte se s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI – a to i bez speciálních IT znalostí. Dokážete rychle zanalyzovat tisíce řádků z různých databází nebo zdrojů současně, rozšíříte si znalosti ohledně sdílení analýz ve firmě i mimo firmu. Dostanete svůj reporting snadněji na novou úroveň. * • úvod do PowerBI, představení nástroje a jeho limitů, import souborů z Excelu, Editor dotazů a transformace dat • načítání a zpracování dat (databáze, ...
POWERanebudělatparádníreportydostsnadněji

POWER BI aneb jak udělat parádní reporty o dost snadněji
Srpen 2024 # Seznámíte se s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI – a to i bez speciálních IT znalostí. Dokážete rychle zanalyzovat tisíce řádků z různých databází nebo zdrojů současně, rozšíříte si znalosti ohledně sdílení analýz ve firmě i mimo firmu. Dostanete svůj reporting snadněji na novou úroveň. * • úvod do PowerBI, představení nástroje a jeho limitů, import souborů z Excelu, Editor dotazů a transformace dat • načítání a zpracování dat (databáze, ...
POWERanebudělatparádníreportydostsnadněji

aneb

Celkem: 65 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aneb

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net