SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; cest

Školení: cest

Celkem: 65 seminářů, kurzů a/nebo školení

Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu
Březen 2023 # Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu. * • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak toho využít, • jak začlenit soustředění do každodenního života, • zvládání stresu, úzkosti, strachu, konfliktů a dalších nepříjemných emocí, • formální techniky (celkové zlepšení psychické i fyzické kondice), • neformální ...
Mindfulnesscestazlepšenívztahůzklidněnízvýšenípracovníhovýkonu

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Duben 2023 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • s ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu
Prosinec 2022 # Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu. * • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak toho využít, • jak začlenit soustředění do každodenního života, • zvládání stresu, úzkosti, strachu, konfliktů a dalších nepříjemných emocí, • formální techniky (celkové zlepšení psychické i fyzické kondice), • neformální ...
Mindfulnesscestazlepšenívztahůzklidněnízvýšenípracovníhovýkonu

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Prosinec 2022 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychle rozklíčovat typ a komunikační jazyk ostatních. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky – budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • s ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

Poskytování cestovních náhrad pro rok 2022 - podrobný výklad
Leden 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-824 - 2022; Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Cíl semináře Detailní rozbor problematiky cestovních ...
Poskytovánícestovníchnáhrad2022podrobnývýklad

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2023
Leden 2023 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2023. * • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, • nárok - možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých ...
Cestovnínáhradyširšíchprávníchsouvislostechroce2023

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2023
Leden 2023 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů, jakož i dalších souvisejících povinností zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty nejen do členských států EU. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2023. * • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, • nárok - možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých ...
Cestovnínáhradyširšíchprávníchsouvislostechroce2023

Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023, valutová pokladna, platební karty
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023 s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které často způsobí nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. Dozvíte se, jaké podmínky mají být uvedené ve vnitropodnikové směrnici, a jak postupovat v případě, když někteří zaměstnavatelé, ale často i zaměstnanci, nechtějí dodržovat nutné právní předpisy. Dozvíte se, jaké podmínky mají být zakotvené ve vnitropodnikové směrnici a jak ...
správněnastavitpravidlavyúčtovánízahraničníchpracovníchcestroce2023valutovápokladnaplatebníkarty

Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023, valutová pokladna, platební karty
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023 s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které často způsobí nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. Dozvíte se, jaké podmínky mají být uvedené ve vnitropodnikové směrnici, a jak postupovat v případě, když někteří zaměstnavatelé, ale často i zaměstnanci, nechtějí dodržovat nutné právní předpisy. Dozvíte se, jaké podmínky mají být zakotvené ve vnitropodnikové směrnici a jak ...
správněnastavitpravidlavyúčtovánízahraničníchpracovníchcestroce2023valutovápokladnaplatebníkarty

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další právní souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou k oblasti cestovních náhrad a prokazování realizace pracovních cest, jakož i s výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně ...
Cestovnínáhradyširšíchprávníchsouvislostech

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další právní souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou k oblasti cestovních náhrad a prokazování realizace pracovních cest, jakož i s výsledky koordinačních výborů v této problematice. * Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně ...
Cestovnínáhradyširšíchprávníchsouvislostech

Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2023
Prosinec 2022 # Po semináři se budete umět orientovat v aktuálních předpisech o cestovních náhradách dle slovenské legislativy a naučíte se je prakticky aplikovat. * • platná legislativa, • důležité pojmy, • typy náhrad, • stravné včetně způsobů krácení za bezplatně poskytnutá jídla, • kapesné, • ostatní cestovní výdaje, • tuzemská cesta a příklady, • zahraniční cesta a příklady, • výkon práce v zahraničí, • náhrady za použití motorových vozidel, ...
Cestovnínáhradyslovenskélegislativyaktuálně2023

cest

Celkem: 65 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | cest

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net